Les fires de Catalunya aposten per reduir els residus generats als recintes firals

query_builder   16 desembre 2005 11:24

event_note Nota de premsa

Les fires de Catalunya aposten per reduir els residus generats als recintes firals

El Departament de Medi Ambient, la Federació de Fires de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona treballen en un projecte de prevenció de residus i recollida selectiva als esdeveniments firals.Avui es presenta, al 12è Congrés de les Fires de Catalunya, el primer estudi realitzat a Espanya sobre la gestió dels residus a les fires.Seguint la tendència marcada per grans fires europees, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través del Centre Català del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya, la Federació de Fires de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona s’han compromès a ambientalitzar els esdeveniments firals. És la primera vegada que una iniciativa d’aquestes característiques es desenvolupa a Espanya.

Més concretament, les tres institucions s’han proposat, d’una banda, produir menys residus, i, d’altra banda, recollir selectivament els que es generin a fi de recuperar-ne tant com sigui possible els materials aprofitables. El projecte té dues fases: diagnosi i publicació de propostes.

La diagnosi: fires poc sostenibles     

La primera fase, de diagnosi ambiental de les fires catalanes, ja ha finalitzat. Per fer-la, un equip d’investigadors de la UAB han analitzat 10 fires, cobertes i descobertes, que han tingut lloc entre el febrer i el juny passat. Les dades obtingudes s’han completat amb enquestes i qüestionaris a fires de Catalunya i de la resta de l’Estat.

Els resultats d’aquesta diagnosi es presenten avui al 12è Congrés de Fires de Catalunya. Cal destacar-ne que la major part dels residus es generen en les fases de muntatge i desmuntatge d’estands. En aquest sentit, a les fires que se celebren a Catalunya predomina la recollida no selectiva, amb la qual cosa els residus van directament a dipòsit controlat o a incineració sense opció de recuperar els materials aprofitables que hi ha en aquestes deixalles (fustes, paper i cartró, plàstics, metalls, vidre...).

Per exemple, només el 10% de les fires inclou alguns aspectes d’ecodisseny d’estands (millora ambiental del seu cicle de vida), i, en conseqüència, hi ha un elevat consum de matèries verges –no reutilitzades ni reciclades- en els estands. Més del 80% dels residus de l’etapa de muntatge i desmuntatge són embalatges de paper i cartró i moquetes que no es recullen selectivament. A més, manquen papereres de recollida selectiva per al públic assistent a les fires.

Tot i això, també hi ha iniciatives interessants com, per exemple, que més del 85% dels estands són reutilitzables, sobretot en fires descobertes, el 40% de les fires fan la recollida selectiva de fustes procedents d’estands i palets, el 50% recullen separadament els residus especials, com pintures i dissolvents, i en el 20% de les fires hi ha experiències puntuals de prevenció de residus de vaixella amb l’ús de plats i gots compostables o reutilitzables. És a dir, s’estan donant les primeres passes, però tot just s’acaba d’encetar un llarg camí.

La proposta: nova guia per ambientalitzar les fires  

La segona fase consisteix a elaborar propostes de minimització, recollida selectiva, reaprofitament i reciclatge dels residus per millorar la factura ambiental de les fires. La publicació resultant serà al carrer el primer trimestre de 2006 i farà propostes com, per exemple, substituir la moqueta convencional per moquetes de fibres de cel•lulosa o coco, o que continguin un elevat percentatge de fibres reciclades i reciclables. Cal recordar que el 75% de les emissions de CO2 d’una moqueta de plàstic es concentra en les etapes d’extracció i processament del petroli. 

La nova Guia de prevenció i reciclatge dels residus dels esdeveniments firals de Catalunya es publicarà el primer trimestre de 2006 i contindrà la diagnosi, propostes de millora, exemples de Bones Pràctiques que ja s’han aplicat, i indicadors de prevenció i reciclatge.

L’ARC, d’acord amb la seva estratègia de promoure i donar suport a pràctiques més sostenibles entre els sectors econòmics i grans esdeveniments del país, finança l’estudi i la publicació de la Guia amb 35.000 €. D’altra banda, un cop publicades les propostes, la Federació de Fires de Catalunya, en col•laboració amb el Centre Català del Reciclatge i la UAB, organitzarà quatre seminaris entre maig i juny de l’any vinent per donar difusió a aquestes propostes en matèria de reducció i reciclatge de residus.

undefined
undefined
undefined
undefined