Els treballs, que es van iniciar a principis de juny, tindran una durada de sis mesos

El cost de les obres serà d'1,4 milions d'euros, finançats amb Fons de Cohesió

Es doblarà la capacitat de la planta per a poder tractar 4.000 m3/dia d'aigua residual

L’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament de Medi Ambient i Habitatge,  ha començat els treballs per ampliar la capacitat de l’estació depuradora d’aigües residuals de Tordera, a la comarca del Maresme. Aquestes obres, que van començar a principis de mes, tindran una durada de sis mesos i consistiran en duplicar la capacitat de la instal·lació, que passarà a tractar 4.000 m3/dia d’aigua residual.

 Paral·lelament, s’ampliarà el pretractament, es construirà una nova unitat del reactor biològic i un nou decantador. També es remodelarà la instal·lació de tractament de fangs.

 El cost d’aquest treballs, finançats en un 85% per Fons de Cohesió europeus i el 15% restant per l’Agència Catalana de l’Aigua, serà d’1,4 milions d’euros.