La Comunitat de Regants del Marge Dret del Llobregat pot començar a utilitzar aigua de depuradora per al reg

query_builder   8 agost 2005 11:00

event_note Nota de premsa

La Comunitat de Regants del Marge Dret del Llobregat pot començar a utilitzar aigua de depuradora per al reg

La crítica situació del Llobregat obliga a reduir dràsticament la dotació d’aigua per al reg a la zona baixa del riu. Com a alternativa, s’ha posat a disposició dels regants aigua procedent de les depuradores de Sant Feliu i el Baix Llobregat

La Comunitat de Regants del Marge Dret del Llobregat ja disposa d’aigua procedent de les depuradores de Sant Feliu de Llobregat i Depurbaix per regar els seus conreus. El dijous, dia 4 d’agost, va finalitzar l’actuació que permet connectar les depuradores amb el canal de la dreta des d’on es bomba l’aigua, que està desinfectada i compleix els paràmetres sanitaris establerts.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha proposat la posada en marxa d’aquesta actuació d’emergència per poder oferir aigua de substitució a aquesta Comunitat de Regants, ja que no es podrà garantir la circulació d’aigua superficial del Llobregat per a la captació pel que fa a usos no prioritaris. L’accés a aquest recurs no comportarà cap despesa addicional per a la Comunitat de Regants, ja que l’ACA es farà càrrec de totes les despeses relacionades amb el bombament, la desinfecció i el control de les aigües.

L’ACA garantirà que aquesta aigua tingui les característiques sanitàries adequades per al reg. Mentre duri aquesta mesura temporal, hi haurà un protocol de control i vigilància d’aquesta qualitat aplicat pel grup de treball de totes les parts implicades, que seguirà els paràmetres que estableix el Decret de sequera.

Cal destacar el gran esforç per dur a terme les actuacions d’aquest tipus atesa l’emergència de fer les obres a causa de la situació de perllongada sequera que viu el país.

Mortaldat de peixos

L’adopció d’aquesta mesura comportarà que els peixos que viuen al canal dels regants (que no hi haurien de viure, perquè la normativa obliga a evitar que hi passin) no resisteixin el canvi brusc del tipus d’aigua amb més nutrients. Per això, s’ha estudiat la possibilitat de crear un dispositiu de translocació dels peixos, tot i que d’antuvi es pot afirmar que es tracta d’una actuació inviable i pràcticament impossible, ja que la majoria del Canal de la Dreta està soterrat o bé és de terra amb una important base de sediment que fa que sigui en molts casos difícil treballar-hi a dins, amb un risc evident. L’ACA retirarà els peixos morts que puguin aparèixer durant l’inici del procés d’emplenament dels canals.

Al riu Llobregat, a l’alçada de la captació del Canal de la Dreta, viuen, en major abundància, la carpa Ciprinus carpio i la gambúsia Gambusia affinis, ambdues espècies de procedència al•lòctona als nostres rius catalans que es poden catalogar d’espècies invasores, ja que podrien entrar en perfecta competència amb altres espècies, com per exemple el fartet Aphanius iberus, o diverses plantes hidròfiles. A més, si es capturen exemplars de gambúsia, com la majoria de les espècies al•lòctones, no es poden retornar al medi fluvial, sinó que s’han de sacrificar.

Com a actuació preventiva per minimitzar l’impacte, s’evitarà l’entrada d’aigua depurada als aiguamolls del delta del Llobregat, i s’enviaran els sobrants dels canals al riu Llobregat. En el futur, aquests aiguamolls seran alimentats amb aigua regenerada, sense nutrients i amb oxigen.

Garantir l’abastament d’aigua a la població

Atesa la situació d’extrema sequera que pateix el territori de Catalunya, i, especialment, la conca del riu Llobregat, el passat 21 de juliol es va acordar en la reunió de la Comissió de Desembassament del Llobregat aquesta mesura, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’objectiu és preservar les reserves destinades a l’abastament d’aigua apta per al consum humà.

També cal recordar que el Decret 93/2005, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics, aprovat el passat 17 de maig, insta a prendre totes les mesures necessàries per evitar restriccions en el subministrament domèstic

undefined
undefined
undefined
undefined