La Generalitat i la Diputació de Barcelona impulsen la creació d'Oficines Locals d'Habitatge

Avui s'ha signat un conveni de collaboració per promoure entre els ajuntaments actuacions en matèria d'habitatge social

query_builder   16 juny 2005 18:19

event_note Nota de premsa

La Generalitat i la Diputació de Barcelona impulsen la creació d'Oficines Locals d'Habitatge

Avui s'ha signat un conveni de collaboració per promoure entre els ajuntaments actuacions en matèria d'habitatge social

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant la Secretaria d’Habitatge, i la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), han signat aquest matí un conveni de col•laboració en l’àmbit de la creació d’Oficines Locals d’habitatge.

L’acord rau a promoure ens municipals on es puguin oferir els serveis següents: informació, tramitació d’ajuts i altres serveis indirectes en qüestions d’habitatge; gestió del parc públic d’habitatges, que haurà d’incloure el Registre de Sol•licitants d’Habitatge Protegit de Catalunya; mediació en el parc de pisos privats, i rehabilitació del parc d’habitatges construït. La creació d’aquests serveis permetrà desenvolupar el Decret 454/2004, del Pla per al dret a l’habitatge, i el Decret 455/2004, de rehabilitació d’habitatges de Catalunya.

El Registre Únic de Sol•licitants, el coordinarà Adigsa, empresa pública adscrita a Medi Ambient i Habitatge, i serà un instrument que aglutinarà l’oferta i la demanda de pisos de protecció oficial. També gestionarà la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, que té com a finalitat dinamitzar el mercat de lloguer i aconseguir una oferta d’arrendaments a preus moderats.

La implantació de les oficines en els municipis es farà, sempre que sigui possible, a partir dels serveis municipals existents i en el marc d’un Pla local d’habitatge. En aquesta línia, Adigsa es compromet a crear borses locals de lloguer social o a reforçar les existents, mentre que, entre d’altres mesures, l’IUHAL oferirà assistència tècnica i econòmica als municipis en el disseny i la provisió, d’acord amb les necessitats del municipi.

La Direcció General d’Habitatge, Adigsa i l’IUHAL establiran una Comissió de Seguiment, que es reunirà semestralment, per “... assegurar la coordinació de mesures i iniciatives i el correcte desenvolupament...” dels pactes fixats avui.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined