La Direcció General d'Habitatge i Adigsa signen un conveni per desenvolupar el Pla de l'Habitatge

query_builder   9 juny 2005 16:30

event_note Nota de premsa

La Direcció General d'Habitatge i Adigsa signen un conveni per desenvolupar el Pla de l'Habitatge

El Pla està regulat en el Decret 454/2004 i crea eines per augmentar l’oferta de lloguer a preus assequibles

La Direcció General d’Habitatge (DGH) i l’empresa pública Adigsa han signat aquest matí un conveni pel qual formalitzen l’encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge per posar en marxa i gestionar els programes inclosos en el Decret 454/2004, de 14 de desembre, del Pla per al dret a l’Habitatge, que va entrar en vigor el 16 de gener d’enguany.

Els principals objectius del Pla són incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats per atendre la població amb ingressos més baixos, prevenir l’exclusió social residencial mitjançant la concessió d’ajuts al pagament del lloguer de col•lectius amb especials dificultats i reduir el nombre de pisos desocupats.

El Decret ha creat la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, que serà coordinada a través d’Adigsa i que donarà suport a les Borses de Lloguer Social municipals existents avui dia a Catalunya. A més, impulsarà la implantació d’altres per cobrir tot el territori català. El Pla estableix el programa de cessió, per part dels seus propietaris, de pisos desocupats a Adigsa o a les Borses d’Habitatge Locals de la Xarxa, a fi que posteriorment els pisos siguin arrendats a preus moderats.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la DGH, reconeix el dret a percebre una subvenció de fins a 6.000 €, en concepte d’obres de rehabilitació, als propietaris d’habitatges buits que els cedeixin a Adigsa o a les Borses; el dret als ajuts de les unitats de convivència que reuneixin les condicions marcades pel Decret a fi que el llogater satisfaci el “lloguer just”; i, entre d’altres, fer efectius 450 € a les entitats operadores de les borses de lloguer social per cada habitatge llogat que compleixi els requisits.

De la seva banda, Adigsa donarà prioritat, mitjançant la inclusió de clàusules socials, a les entitats d’inserció sociolaboral per a la realització de les obres de posada al dia dels habitatges llogats o cedits a Adigsa o a la Xarxa; farà el seguiment d’aquests pisos i, entre d’altres funcions, coordinarà l’abonament mensual de les subvencions al lloguer a les persones beneficiàries.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined