L’Institut Català del Sòl ha iniciat el procés per contractar la construcció d’una promoció de 112 habitatges de lloguer per a joves, 75 places d’aparcament i un local a l’avinguda Catalunya, 92-98, de l’Hospitalet de Llobregat. L’obra té un pressupost de 7,2 M€ i es preveu que s’iniciï abans de l’estiu.

La promoció es construirà en un solar emmarcat per l’avinguda Catalunya i els carrers Alegria i Bòbiles, cedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a l’Institut Català del Sòl.

L’edifici, projectat pels arquitectes Ramon Martí i Antoni Miralles, és de planta baixa més quatre plantes pis, i s’hi accedirà des dels carrers Bòbiles i Alegria. Hi haurà dos nuclis d’escala amb 13 i 15 habitatges per replà. Tots els habitatges tindran un dormitori i una superfície útil mitjana d’uns 40 m2. D’aquests, 4 estaran adaptats per a persones amb minusvalidesa. A la planta baixa de l’edifici hi haurà el local que es destinarà a l’ús d’equipament i l’aparcament de 75 places amb accés directe des del carrer Alegria.

La promoció compleix els paràmetres de sostenibilitat per a l’estalvi energètic (energia solar pel preescalfament de l’aigua calenta, vidres dobles...) i l’ús sostenible de l’aigua (xarxa de pluvials separativa, mecanismes estalviadors d’aigua...) i dels materials.

A més d’aquesta promoció, l’Institut Català del Sòl té previst treure a licitació durant aquest primer trimestre tres promocions més amb un total de 116 habitatges de lloguer per a joves a l’Hospitalet de Llobregat. Les promocions estan situades al carrer Santa Anna (36 habitatges), al carrer Alhambra (56 habitatges) i al carrer Vigo (24 habitatges).

Totes aquestes promocions formen part del conveni que van signar  l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el 12 de juliol de 2004, per promoure l’habitatge de lloguer per als joves del municipi.

Aquesta promoció s’inscriu en el Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, promogut per la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població introduint diferents mesures, entre les quals es troba l’increment de la construcció d’habitatges protegits per part de l’Incasòl.