L'ACA prepara un programa de prevenció d'inundacions

Les actuacions previstes reforcen els treballs de manteniment de lleres que es fan actualment i incrementen el control sobre els punts més crítics

query_builder   1 agost 2005 13:52

event_note Nota de premsa

L'ACA prepara un programa de prevenció d'inundacions

Les actuacions previstes reforcen els treballs de manteniment de lleres que es fan actualment i incrementen el control sobre els punts més crítics

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), organisme que depèn del Departament de Medi Ambient i Habitatge, prepara amb caràcter urgent un programa de prevenció d’inundacions amb l’objectiu de minimitzar els danys que puguin causar fenòmens meteorològics extrems. Davant de la possibilitat de forts aiguats, es considera molt important tenir identificats aquells punts que s’estima que poden ser crítics enfront d’avingudes i inundacions.

Aquesta actuació consisteix a elaborar un cens de trams de riu que puguin presentar problemes de capacitat hidràulica. Un cop identificats els punts més crítics, se’n retiraran tots aquells materials que puguin representar obstacles perillosos.

 Els treballs de conservació de lleres públiques tenen com a objectiu reduir qualsevol element que pertorbi la funcionalitat del règim del sistema fluvial, respectar i/o ordenar els valors naturals, i també els diferents elements que el configuren.

Base de dades

L’ACA disposa d’una base de dades, utilitzada també per la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil als efectes del Pla de protecció civil d’inundacions (INUNCAT), sobre punts crítics del conjunt del territori de Catalunya.

Estan identificats un total de més de 1.500 punts crítics, dels quals un total de 800 són per problemes d’afeccions per inundacions, 500 per estructures insuficients (ponts i d’altres) i prop de 200 per problemes de tipus morfodinàmic (erosions en pilars de ponts, erosions en corbes, etc.).

Es disposa de dades de cada punt sobre la ubicació (comarca, municipi, llera i coordenades) i la prioritat considerada segons el risc (baixa, mitjana i alta). Es tracta d’una informació dinàmica que s’amplia conforme es van finalitzant treballs d’identificació de detall de zones inundables.

Al mateix temps, es disposa d’una base de dades de zones susceptibles de problemes per episodis de tipus torrencial localitzats a peu d’elevació, és a dir, els anomenats "cons de dejecció". Se’n tenen identificats, en col•laboració amb el Servei Geològic de Catalunya, prop de 600, gran part dels quals s’ubica al voltant del Pirineu i Prepirineu i el Maresme, encara que també n’hi ha a altres comarques.

Tots aquests punts, especialment els que es consideren de major risc, han de ser d’actuació preferent en les tasques preventives enfront d’aiguats i inundacions.

Actuacions a trams específics

Les actuacions de conservació es justifiquen en aquells trams que compleixen alguns d’aquests requisits:

 - Dipòsits d’arrossegament i material vegetal mort.

- Trams fluvials amb una derivació important de cabal aigües amunt, o en condicions climàtiques d’estiatge perllongat, que condicionin i/o modifiquin la morfometria natural del llit del riu per la manca de la dinàmica fluvial de sediments pròpia, i/o permetin una ocupació vegetal de la llera per la manca d’avingudes recurrents de manera natural.

- Trams fluvials on hi ha importants obstacles estructurals que redueixen la secció de desguàs fluvial, combinats amb l’ocupació urbanística de la zona inundable amb una important incidència sobre la protecció civil, que facin aconsellable l’aclarida de la vegetació de les ribes per permetre un pas de l’aigua adequat en cas d’avinguda.

- Actuacions de conservació i restauració de la vegetació de ribera per garantir l’estabilitat dels marges fluvials i reduir els riscos d’erosions i arrossegaments de materials.

 A part de les actuacions en rius, també s’inclou en el programa l’extracció de materials de l’interior de canalitzacions que en posin en perill la funcionalitat.

Així mateix, es requerirà als titulars d’infraestructures que afectin el domini públic hidràulic perquè facin les actuacions necessàries per garantir-ne la funcionalitat de desguàs.

Excepcionalitat 1

D’altra banda, l’ACA manté les mesures de restricció d’usos de l’aigua a la fase d’excepcionalitat 1 a gairebé tot Catalunya, tret de la conca de la Garona, la conca de la Muga i el sistema Siurana-Riudecanyes. Aquesta revisió es realitza cada quinze dies.

El Decret 93/2005, de 17 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics, estableix tot un seguit de mesures per restringir l’ús de l’aigua en diversos àmbits i garantir l’aigua per a ús de boca. L’escenari d’excepcionalitat 1 estableix principalment un primer nivell de restriccions dels usos de l’aigua en els àmbits agrícoles i de producció hidroelèctrica, i per a diversos usos ornamentals i de reg de carrers i jardins.

Situació d’emergència a 49 poblacions

Així mateix, cal destacar que un total de 49 poblacions de Catalunya són en situació d’emergència i han sol•licitat l’actuació de l’ACA. Aquests municipis no poden abastir-se d’aigua per a consum domèstic, principalment perquè s’han assecat els pous o recursos subterranis que els subministren l’aigua per a ús de boca.

undefined
undefined
undefined
undefined