Francesc Baltasar presideix la sessió de constitució del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya

query_builder   18 setembre 2006 18:55

event_note Nota de premsa

Francesc Baltasar presideix la sessió de constitució del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya

-El Consell neix com a òrgan assessor de l'Agència de Residus de Catalunya

- Està format per representants de diversos departaments del Govern, d'universitats i d'entitats empresarials, sindicals, veïnals i ecologistes

Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge, acompanyat de Genoveva Català, gerent de l'Agència de Residus de Catalunya, presideix aquest vespre, al Palau de Pedralbes, a Barcelona, la sessió de constitució del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya, que proporciona un espai de debat per al desplegament de noves polítiques referents als residus municipals, industrials i de la construcció, i les dejeccions ramaderes.

A més de promoure la transparència informativa, el nou consell assessor de l’ARC, que consta de 56 membres, possibilita que els agents socials puguin participar en la gestió dels residus, un dels temes ambientals més sensibles. Més concretament, són funcions del Consell:

 Assessorar el Consell de Direcció de l’ARC en assumptes relacionats amb la prevenció i la gestió de tots els tipus de residus sobre els quals l’ARC té competència: residus municipals, industrials i de la construcció, i dejeccions ramaderes.

 Formular, al Consell de Direcció de l’ARC, propostes d’actuació en matèria de prevenció, reducció i gestió de residus.

 Formular propostes d’actuació en relació amb els plans i programes, i amb els projectes de disposicions generals, prèviament als acords que en aquestes qüestions hagi d’adoptar el Consell de Direcció de l’ARC.

 Promoure processos participatius en matèria de prevenció, reducció i gestió de residus.

El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya es crea en concordança amb el reconeixement internacional de la importància dels mecanismes de participació del públic en la presa de decisions de caràcter ambiental, plasmat en l’aprovació del Conveni d’Aarhus i la seva ratificació posterior pels estats membres de la Unió Europea.

Entitats i organismes que formen part del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya (pàg. següent):

 L’Agència de Residus de Catalunya

 El Departament de Medi Ambient i Habitatge

 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques

 El Departament de Treball i Indústria

 El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

 El Departament de Relacions Institucionals i Participació

 El Departament d’Educació i Universitats

 Entitats locals, representades per la Federació de Municipis de Catalunya, per l’Associació Catalana de Municipis i per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus

 Organitzacions sindicals

 Organitzacions professionals agràries

 Organitzacions empresarials

 Consell General de Cambres de Catalunya

 Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya

 Confederació de Federacions d’Associacions de Veïns de Catalunya

 Organitzacions de consumidors i usuaris

 Universitats proposades pel Consell Universitari de Catalunya

 Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya

 Associació Catalana d’Indústries de Tractadors de Residus Especials

 Gremi de recuperació de Catalunya

 Entitats ecologistes

 Experts en gestió de residus.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined