L'ACA i el Consell Comarcal del Maresme collaboren en el manteniment i la restauració de lleres públiques

query_builder   27 maig 2005 15:28

event_note Nota de premsa

L'ACA i el Consell Comarcal del Maresme collaboren en el manteniment i la restauració de lleres públiques

Un equip de treball s’encarregarà de detectar els trams més problemàtics de les rieres del Maresme per fer-hi una actuació prioritària

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en col•laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, ha constituït un equip de treball per identificar els trams més conflictius de la xarxa hidrogràfica de les rieres del Maresme on calgui una intervenció prioritària des del punt de vista del funcionament hidràulic òptim de la llera en situacions de grans avingudes d’aigua.

Malgrat la situació actual de sequera, l’ACA està preparant plans de contingència per preveure l’eventual arribada d’un règim torrencial de pluges, fet habitual a Catalunya després de períodes llargs de sequera.

La primera mesura que s’ha adoptat és efectuar un diagnòstic acurat de la situació en què es troben aquestes lleres i identificar les zones d’actuació més urgent, segons el risc d’obturació que pugui representar la presència de sòlids dipositats en cas de riuades sobre persones i llurs béns.

Un cop efectuat el diagnòstic, es durà a terme una valoració tècnica i econòmica de les actuacions, amb la formulació de propostes d’execució i de terminis corresponent. L’estudi determinarà també quina és l’Administració responsable de l’adjudicació de l’obra i que haurà d’assumir-ne el cost econòmic.

La intervenció de l’Agència dins de l’àmbit de la seva competència a les lleres es limitarà estrictament a la retirada dels elements que en cada cas es determini que puguin representar riscos sobre la seguretat de les persones o de llurs béns.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined