El projecte és resultat de la cololaboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i el sistema integrat de gestió de pneumàtics usats SIGNUS

A Catalunya es generen 38.000 tones de residus de pneumàtics cada any

L’abocador del municipi de l’Aldea (Baix Ebre) disposarà d’una capa de drenatge d’aigües superficials elaborada amb pneumàtics antics i triturats. Aquesta iniciativa és pionera a l’Estat espanyol i és resultat de la col•laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya —del Departament de Medi Ambient i Habitatge— i el sistema integrat de gestió de pneumàtics usats SIGNUS.

L’abocador està segellat des de fa més d’un any i, un cop construïda la capa de drenatge, se’n farà la restauració paisatgística. D’aquesta manera, l’espai que va ser un abocador es converteix en una zona d’ús públic. La utilització de pneumàtics fora d’ús compta amb les màximes garanties des del punt de vista ambiental i tècnic, i existeixen iniciatives similars a la de l’Aldea als Estats Units i França.

En fer servir pneumàtics fora d’ús per a aquesta actuació al municipi de l’Aldea, s’evita extraure i transportar 9.000 metres cúbics de graves. D’aquesta manera, es dóna un ús alternatiu a pneumàtics i es contribueix al desenvolupament sostenible. Es calcula que a Catalunya es generen entorn de 38.000 tones de residus de pneumàtics de reposició cada any, i al conjunt de l’Estat espanyol la xifra supera les 228.000 tones anuals.

Màxima col•laboració

El segellat i construcció de la capa drenant, així com la restauració paisatgística de l’abocador, els durà a terme l’empresa Cisteró, SA, adjudicatària de l’obra. Per al subministrament de materials, SIGNUS compta amb diverses empreses dedicades a la gestió de pneumàtics fora d’ús. Entre d’altres, col•laboren amb aquest projecte Negrell Residus, Gestión Medioambiental de Neumáticos (GMN), Internitco i Ambito.

L’Agència de Residus de Catalunya i el sistema integrat de gestió de pneumàtics d’àmbit estatal ha manifestat el seu compromís ferm en el desenvolupament d’alternatives de valorització material i noves aplicacions dels pneumàtics fora d’ús. Altres aplicacions dels pneumàtics són obres d’enginyeria civil, asfalt, paviment de parcs infantils i drenatge per a jardineria i camps d’esport.

SIGNUS finançarà les operacions de recollida de pneumàtics fora d’ús, la producció del material necessari a partir de la seva trituració i el seu subministrament a l’abocador.