El Pla abasta tot Catalunya i en especial les grans ciutats

Va dirigit sobretot a aquells cololectius de risc com les persones grans, els nadons i alguns malalts crònics

El Departament de Salut, conjuntament amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge a través del Servei Meteorològic de Catalunya, ha posat en marxa, des del dia 1 de juny i fins al 15 de setembre, el Pla d’actuació per prevenir els efectes de la calor sobre la salut dels ciutadans.

El Pla, que es va activar per primer cop l’any 2004, inclou la predicció amb la màxima antelació les situacions meteorològiques de risc i la minimització dels efectes negatius d’una possible onada de calor.

La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat, especialment en la gent gran i en les persones amb malalties cròniques, i també un increment en el nombre d’ingressos no programats als hospitals.

Es consideren grups especialment vulnerables als efectes de la calor la gent de més de 75 anys, els nadons, les persones amb discapacitats físiques o psíquiques que tenen limitada la mobilitat i l’autocura, els malats crònics, les persones que viuen soles, les que viuen en condicions socials precàries i les que prenen medicació que actua sobre el sistema nerviós central.

El Pla inclou la difusió dels riscos per a la salut, l’elaboració de plans d’actuacions específics en cada centre sanitari per garantir un suport a les persones fràgils, així com la recollida de les dades de temperatura i defuncions en deu municipis de Catalunya: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa, Girona, Lleida i Tarragona.

El Pla s’estructura en tres fases d’actuació: la primera és la fase 0, que comença l’1 de juny i finalitza el 15 de setembre, i que consisteix en les actuacions següents:

- Informar a la població sobre què és una onada de calor i les recomanacions que s’han de seguir.

- Elaborar plans concrets d’actuació en els ambulatoris, centres d’atenció primària, centres sanitaris d’internament, residències geriàtriques, etc.

- Elaborar un cens de les persones amb més risc.

- Recollir diàriament les dades de temperatura facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya i el nombre de defuncions en els deu municipis objecte de control.

La fase 1 s’activa entre el 15 de juny i el 31 d’agost i incideix més en la valoració de les dades de temperatura i la divulgació de les recomanacions preventives a les persones més vulnerables als efectes de la calor. En aquesta fase Sanitat Respon facilita informació i consell a les persones que ho sol•liciten i coordina els serveis assistencials en cas de detectar algun cas de risc. Les oficines de farmàcia també faciliten recomanacions i consells contra la calor.

La fase 2 només s’activaria si es preveiés una pujada de les temperatures màximes per sobre del percentil 98 de les màximes diàries de l’estiu. En el cas de les quatre capitals catalanes serien: Barcelona 33.1º, Tarragona 32.1, Lleida 37.5ºC i Girona 36.1º C. En aquesta fase es posarien en marxa intervencions dels serveis sanitaris i socials, i dels recursos d’emergència.

Pel que fa al material divulgatiu editat pel Departament de Salut, que es repartirà als centres d’atenció primària, als hospitals de la xarxa d’hospitals públics de Catalunya, als centres sociosanitaris, etc., s’han imprès 665.000 vanos i 5.000 cartells amb recomanacions i consells per pal•liar els efectes de l’onada de calor.

Aquest Pla d’actuació l’han elaborat de forma conjunta el Departament de Salut i el Servei Meteorològic de Catalunya, amb la col•laboració d’altres departaments de la Generalitat i de diferents administracions, organitzacions i institucions de Catalunya.