Aquesta fase comporta que els municipis que depenen de les conques del Llobregat i el Maresme i l'àmbit Aigües Ter-Llobregat han de garantir una dotació màxima de 270 litres per habitant/dia

S'ha produït un descens progressiu dels volums embassats

La situació actual, malgrat que algunes conques han rebut menys aigua que l'ordinària per aquestes dates, és més optimista que la plantejada al febrer, s'endarrereixen les entrades en excepcionalitat de moltes conques i s'esvaeix la possibilitat d'arribar a l'emergència en alguna xarxa regional durant la resta de l'any

En relació amb el darrer informe de fa dues setmanes sobre l’evolució dels recursos hídrics a Catalunya, cal destacar que la conca del Llobregat continua en fase d’excepcionalitat 1, i que la conca del Maresme entra també en aquesta fase a causa de la disminució de la pluviometria i en tractar-se d’una conca no regulada. 

En aquest sentit, la declaració d’escenari d’excepcionalitat en conques no regulades es determina quan la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors és per sota del 80% de la mitjana història 1996-2004 dels recursos acumulats en els mateixos mesos. Per sortir d’aquest escenari, hi ha d’haver la condició que la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors sigui per sobre del 120% de la mitjana històrica 1996-2004 dels recursos acumulats en els mateixos mesos.

El mes de maig d’enguany s’ha caracteritzat per precipitacions irregulars que, malgrat afectar tot el territori, han tingut valors acumulats i intensitats molt heterogenis. Com a mitjana, els valors acumulats en conques internes de Catalunya han estat de 50 l/m², 55 l/m² a les conques catalanes de l’Ebre. Les precipitacions més abundants s’han produït a les conques del Fluvià amb 79 l/m², la Muga amb 76 l/m² o l’Alt Ter amb 72 l/m². En general, les precipitacions més significatives s’han produït al prelitoral, el terç nord (comarques gironines) i el Pirineu lleidatà, moltes en forma de tempestes disperses i xàfecs de curta durada. Els valors més intensos es van registrar als pluviòmetres de Taradell amb 128 mm/h o Ripoll amb 121 mm/h, en intervals de cinc minuts.

 Aquesta distribució irregular de la pluja, amb valors inferiors a les mitjanes del mes de maig del període 1996-2007 (60 mm a les conques internes de Catalunya), ha fet que l’indicador pluviomètric hagi disminuït de valor en algunes conques. En el cas de les conques del Maresme, aquest indicador ha estat inferior al llindar d’entrada en l’escenari d’excepcionalitat 1. Molt a prop d’aquesta situació hi ha també les conques del Garraf i la riera de Ribes, i la conca del Fluvià. 

Les conseqüències als embassaments són un descens progressiu de les aportacions que mantenen els volums embassats, o, com és el cas del Ter, l’inici de la davallada de les reserves. 

Concretament, en els darrers quinze dies les variacions de volums han estat una disminució de 0,1 hm³ a Boadella, un descens de 0,3 hm³ al Ter o l’increment d’1,5 hm³ al conjunt d’embassaments del Llobregat. A la zona de l’Ebre, les variacions han estat més abundants per efecte del desglaç, amb volums de 128 hm³ al conjunt dels embassaments del Segre i afluents durant tot el mes de maig. Alguns aqüífers també han experimentat davallades de nivell a causa de la disminució d’aportacions respecte dels valors de l’abril. 

L’indicador piezomètric de l’aqüífer de la vall baixa i delta del Llobregat disminueix de 2,47 m a inicis de maig a 0,6 m a finals de mes. Aquesta situació de disminució de recursos en alguns al·luvials i aqüífers ha generat que els recursos locals d’algunes poblacions catalanes s’hagin vist afectats. El darrer mes, han augmentat en quatre els municipis als quals cal subministrar amb cisternes o han d’executar obres auxiliars d’abastament d’emergència, i ja en són dotze els municipis en aquesta situació a 1 de juny. 

1

OLOST

Cisternes

2

FONOLLOSA

Obres

3

LLES DE CERDANYA

Cisternes

4

FÍGOLS I ALINYÀ

Cisternes

5

CORNUDELLA DE MONTSANT

Cisternes

6

CONCA DE DALT

Cisternes

7

MONTELLÀ I MARTINET

Cisternes

8

TREMP

Cisternes

9

NAVÈS

Cisternes

10

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Obres

11

CAMPRODON

Obres

12

ESPUNYOLA

Cisternes

 

 Les precipitacions a comarques com l’Alt i Baix Empordà han permès satisfer de manera natural bona part de les demandes de reg, i han endarrerit l’inici de la campanya. Es preveu augmentar els desembassaments per a regadiu segons el que estableix el Decret 84/2007 a partir de la setmana vinent, cosa que inicia el cicle de disminució de les reserves embassades, que pot comportar que la Muga entri en excepcionalitat 1 al juliol, el sistema el Ter-Llobregat entri en excepcionalitat 1 a l’agost, i en concret el Llobregat es mantingui tot l’estiu en l’escenari d’excepcionalitat 1 on és ara, si no hi ha noves precipitacions. 

La situació actual, malgrat que algunes conques han rebut menys aigua que l’ordinària en aquestes dates, és més optimista que la plantejada al febrer, ja que s’han endarrerit les entrades en excepcionalitat de moltes conques i s’ha esvaït la possibilitat d’arribar a l’emergència en alguna xarxa regional durant la resta de l’any.

Mesures de la fase d’excepcionalitat 1 

L’entrada en fase d’excepcionalitat 1 comporta que els municipis que depenen de les conques que entren en aquest nivell (el Llobregat, el Maresme i tot l’àmbit Aigües Ter-Llobregat) han de garantir una dotació màxima de 270 litres per habitant/dia. 

Pel que fa a la conca del Llobregat, la fase d’excepcionalitat 1 comporta a més la reducció de la dotació en un 15% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades, l’anul·lació dels desembassaments per a ús exclusivament hidroelèctric, la intensificació dels controls d’usuaris, el reforçament de les mesures d’estalvi a les xarxes d’abastament i les restriccions d’abocaments i sistemes no fluents. 

Cal tenir en compte que el Decret de sequera preveu que en el sistema Ter-Llobregat la declaració d’entrada als diversos escenaris d’excepcionalitat serà regida per indicadors de volums del conjunt del sistema o de les conques per separat quan hi hagi un desequilibri superior al 5% en els volums d’aigua embassada a cada conca. 

Mesures d’aplicació a tot el territori 

L’entrada a la fase d’excepcionalitat 1 a la conca del Llobregat ha comportat l’activació del Decret de sequera a la totalitat del territori català. En aquest sentit, d’acord amb el Decret, els municipis, amb caràcter global, hauran d’adoptar mesures que consistiran a restringir els regs a parcs i jardins, prohibir l’ús d’aigua potable per a fonts i usos ornamentals, mantenir i reaprofitar l’aigua de piscines d’ús públic i privat, optimitzar l’ús de l’aigua a parcs aquàtics i altres instal·lacions lúdiques i reduir la utilització d’aigua de boca per a neteja viària, entre altres mesures.

Podeu trobar informació complementària al web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en els apartats Seguiment de recursos i usos i Estat dels embassaments, situats al marge dret de l’apartat Sequera 2007, en l’enllaç següent:

 http://mediambient.gencat.net/aca/ca/planificacio/sequera/gestio_sequera_2007/inici.jsp 

La pròxima actualització de les dades sobre l’evolució de la sequera al nostre país es farà el 15 de juny.