El conseller de Medi Ambient i Habitatge i president de l’Institut Català del Sòl, Francesc Baltasar, acompanyat pel director general de Promoció de l’Habitatge, Joaquim Gascó, i l’alcalde en funcions d’Amposta, Joan Maria Roig, ha visitat aquesta tarda les obres de construcció de la promoció de 35 habitatges protegits que l’Incasòl està construint al municipi.

Aquesta actuació s’inscriu dins el Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població introduint diferents mesures, entre les quals es troba l’increment de la construcció d’habitatges protegits per part de l’Incasòl.

Així mateix, els nous habitatges compliran els paràmetres de sostenibilitat i ecoeficiència que estableix el Decret 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Dades de la promoció

Es tracta d’un edifici de 35 habitatges destinats a la venda. La promoció és en un solar del carrer B de l’avinguda de Santa Bàrbara, propietat de l’Incasòl. Dels 35 habitatges, 24 tenen dos dormitoris, i 11, en tenen tres. Un dels pisos, situat a la planta baixa, és adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La superfície útil dels habitatges oscil•la entre els 53 m2 i els 87 m2. L’edifici també compta amb un aparcament de 39 places.

Les instal•lacions de la promoció inclouen una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials i plaques per a l’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària.

L’obra es basa en un projecte de l’arquitecte Eduard Riba de Palau i compta amb un pressupost de 2,66 milions d’euros i un termini d’execució de 17 mesos, per la qual cosa és previst que la construcció de l’edifici acabi durant el 4t trimestre de 2008.

Nou sector residencial

Aquesta promoció d’habitatges està situada en un nou sector residencial de gairebé 3 hectàrees que l’Incasòl està desenvolupant al municipi d’Amposta. El sector de l’avinguda de Santa Bàrbara és en fase d’acabament i té una capacitat per a 70 habitatges potencials. Aquests terrenys limiten amb un altre nou sector residencial, que també promou l’Incasòl. Es tracta de l’Eixample de l’avinguda Aragonesa, actualment en fase d’acabament i amb una superfície total de gairebé 8 hectàrees, amb capacitat per a 382 habitatges potencials, una part dels quals també tindrà algun tipus de règim protegit. És previst que les obres d’urbanització d’aquest sector finalitzin durant el pròxim trimestre.

Altres promocions

L’Institut Català del Sòl ha promogut quatre promocions més al municipi d’Amposta, amb un total de 90 habitatges amb protecció oficial. Així, amb la nova promoció de l’avinguda de Santa Bàrbara, la capital del Montsià compta amb 125 habitatges protegits construïts directament per l’Incasòl.