El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha obtingut el distintiu “Q” de Qualitat Turística que atorga el Comitè de Certificació per a Espais Naturals Protegits de l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola. Aquesta certificació està promoguda per la Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Economia i la Federació Europea de Parcs Nacionals i Naturals, secció de l’Estat espanyol (EUROPARC–Espanya). D’aquesta manera, aquest espai es converteix en el primer parc nacional d’Espanya que obté aquesta marca.

L’obtenció del distintiu ha estat el final d’un procés de treball de més de dos anys que ha culminat amb la certificació del Parc per part de l’ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola). La marca és la mateixa per a diversos sectors relacionats amb el turisme, encara que la normativa de qualitat d’aplicació als espais naturals protegits va dirigida específicament a millorar la gestió i l’organització dels equips que treballen en l’ús públic i la qualitat dels serveis que reben els seus visitants.

En el cas concret del Parc Nacional, el sistema de qualitat no pretén ser un reclam turístic, sinó  més aviat un procés amb el qual es vol assegurar la qualitat dels serveis i equipaments. Així, es pot garantir una millor atenció als visitants durant la seva estada al Parc i contribuir que es puguin apreciar millor els seus valors naturals i culturals.