El Pacte Nacional per a l'Habitatge es dota d'un instrument d'anàlisi del sector

query_builder   10 maig 2007 13:34

event_note Nota de premsa

El Pacte Nacional per a l'Habitatge es dota d'un instrument d'anàlisi del sector

El conseller de Medi Ambient i Habitatge presenta el Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge

El Baròmetre neix com una iniciativa del sector i pretén involucrar el màxim d'actors i agents possibles

El Baròmetre permetrà conèixer, de part de tots els actors implicats, els reptes fonamentals del Pacte com són l'accés a l'habitatge, la qualitat del parc d'habitatges, l'allotjament de la gent gran i de les persones amb mobilitat reduïda, la prevenció de l'exclusió social i la garantia d'un habitatge digne

Cada sis mesos, es publicarà un informe amb una valoració dels indicadors plantejats sobre el sector de l'habitatge i els agents que el componen

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, acompanyat per la secretària d’Habitatge, Carme Trilla, i el director general de l’Institut Cerdà, Carles Cabrera, han presentat aquest matí el Baròmetre del clima de confiança del sector de l’habitatge amb la presència dels representants de tots els organismes, associacions, gremis, col•legis professionals i empreses que ja hi donen suport. El Baròmetre és un instrument d’anàlisi i seguiment del sector per part dels agents que hi participen i pretén esdevenir-ne un referent. És un baròmetre de confiança, és a dir, que valora la percepció que els diferents agents implicats tenen de tots aquells aspectes relacionats amb l’habitatge (tramitació de llicències, construcció, preus dels habitatges, fiscalitat, etc.).

El Baròmetre és un dels primers instruments de què es dota el futur Pacte nacional per a l’habitatge a fi d’identificar les possibles tendències, positives o negatives, del clima de confiança del sector, poder prendre accions de reforç o correctives, i mesurar l’impacte de les actuacions que es duen a terme, i també els successos conjunturals que afecten el mercat i l’accés a l’habitatge.

El Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 vol partir d’una diagnosi rigorosa de les necessitats actuals i estimades del que és actualment el principal problema per a la ciutadania de Catalunya. Per això, cal conèixer de primera mà quina és la percepció que tots els agents que intervenen en aquest sector tenen de l’accés a l’habitatge, la qualitat del parc d’habitatges, l’allotjament de la gent gran i de les persones amb mobilitat reduïda, l’exclusió social per causa de l’habitatge i la garantia d’un habitatge digne i adequat. El Baròmetre permetrà conèixer aquestes realitats des de la visió de l’Administració pública, l’economia privada, els agents socials i la ciutadania.

L’informe avaluarà, cada sis mesos, el resultat dels indicadors plantejats sobre el sector de l’habitatge i els agents que el componen. A més, permetrà mesurar quantitativament quin és el clima de confiança del sector de l’habitatge i el dels diferents agents implicats, i fer un seguiment de l’evolució dels diferents índexs i indicadors. Així, a partir del tercer informe ja es podrà establir l’evolució dels índexs que valora.

Com es farà el baròmetre

Per quantificar el clima de confiança, l’Institut Cerdà durà a terme 2.200 enquestes entre tots els agents implicats: proveïdors de materials, comerços, constructors, promotors, API, administradors de finques, arquitectes, aparelladors i arquitectes tècnics, municipis, entitats financeres i ciutadania.

L’informe tindrà tres parts. Una de general, que és la que permetrà fer un seguiment dels indicadors. Una d’específica per a cada agent que variarà segons les temàtiques que plantegin. I una de tercera, que serà un monogràfic i que permetrà fer una anàlisi específica de situacions conjunturals concretes.

Per a la part general, que serà fixa i igual per a tots els agents, es mesuraran gairebé 200 paràmetres agrupats en cinc indicadors:

• Sectorials i d’entorn, amb preguntes com ara: satisfacció amb l’evolució dels preus de venda d’habitatge nou i de segona mà, o confiança en l’evolució futura del lloguer.

• Empresarials: confiança en poder fer front a la càrrega financera de l’estoc d’habitatges, satisfacció amb la gestió de lloguers o quotes impagades, confiança en la capacitat d’estar al dia en novetats del sector, satisfacció amb la qualificació de la mà d’obra disponible o satisfacció amb el coneixement i aplicació de les normatives de qualitat i seguretat de les empreses subcontractades.

• De qualitat i innovació: satisfacció amb la introducció de noves tecnologies a l’empresa, o satisfacció amb les infraestructures disponibles a noves promocions.

• Relatius a l’Administració i normativa: confiança en la capacitat d’aplicar el nou codi tècnic, satisfacció amb les tramitacions urbanístiques i llicències municipals, confiança en el suport de l’Administració en reclamacions i incidències en la compra d’habitatge nou o satisfacció amb la fiscalitat actual del lloguer, la rehabilitació o l’adquisició d’habitatge.

• Socials: preocupació per la divergència entra l’habitatge construït i el demandat, confiança en la capacitat de vendre el pis en menys de sis mesos, satisfacció amb l’evolució del preu de les hipoteques.

La part específica serà variable per a cada agent i li servirà per conèixer aspectes concrets dins del seu mateix col•lectiu. Aquesta part no forma part dels indicadors del Baròmetre del clima de confiança del sector de l’habitatge.

Finalment, la part monogràfica, que tampoc no forma part dels indicadors del Baròmetre, tractarà cada vegada sobre un tema diferent amb l’objectiu de conèixer tant aspectes particulars com l’evolució pròpia del sector o les reaccions del sector a les polítiques públiques.

Els resultats del primer Baròmetre es presentaran el pròxim mes de setembre. A partir de llavors, els altres informes es faran públics cada mes de gener i de juliol, seguint una periodicitat semestral.

Metodologia de treball

Per a l’elaboració del treball, s’ha desenvolupat una metodologia que pren com a base les directrius de la Unió Europea per al càlcul del Clima de percepció econòmica o del consumidor. El resultat principal del Baròmetre és la determinació i el seguiment de l’evolució d’un índex únic que reflecteixi el clima de confiança del sector de l’habitatge a Catalunya. Aquest índex únic es compon de subíndexs, entre els quals l’índex empresarial i per agent i el de la ciutadania són els components principals (vegeu l’exemple).

Què és un baròmetre 

Un baròmetre és una eina que permet:

 • Fer un seguiment continu de l’evolució de determinats indicadors i paràmetres descriptius de l’àmbit estudiat
 • Identificar tendències per poder anticipar possibles necessitats o problemàtiques amb prou antelació
 • Conèixer la reacció dels diferents agents del sector davant de fenòmens i situacions derivats de la dinàmica pròpia sectorial i davant de factors externs i no previsibles
 • Dissenyar polítiques adequades a les necessitats reals i canviants de l’entorn i la societat.

 Qui forma part del Baròmetre del clima de confiança del sector de l’habitatge 

Els agents que formen part del Baròmetre són: 

 • Secretaria d’Habitatge
 • Institut Català del Sòl
 • Agència Catalana del Consum
 • Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (Diputació de Barcelona)
 • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
 • Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
 • Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària
 • Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya
 • Roca Sanitaris
 • Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis (FECAPCE)
 • Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
 • Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

L’Institut Cerdà 

L’Institut Cerdà és una fundació privada i independent que ofereix serveix de consultoria des de l’any 1984 i té com a finalitat contribuir a l’impuls permanent i a la dinamització de la societat en àmbits relacionats amb temes emergents i reptes estratègics de futur des del rigor i l’objectivitat que li permeten la seva posició d’independència. 

Les actuacions de l’Institut Cerdà es duen a terme en àmbits emergents que cal aprofundir i desenvolupar per aconseguir el progrés econòmic i una millor qualitat de la ciutadania. Les iniciatives es desenvolupen principalment en habitatge, medi ambient, energia, sostenibilitat i territori, logística i distribució comercial i investigació de mercats i màrqueting.

undefined
undefined
undefined
undefined