Conveni per crear lOficina dHabitatge al municipi de Mataró

query_builder   21 juliol 2005 16:06

event_note Nota de premsa

Conveni per crear lOficina dHabitatge al municipi de Mataró

Lobjectiu de lacord és informar i assessorar els ciutadans en matèries relacionades amb lhabitatge
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, i lalcalde de Mataró, Joan Antoni Barón, signaran demà divendres, 22 de juliol, un conveni per posar en marxa lOficina dHabitatge de la capital del Maresme.A fi de facilitar laccés a les noves mesures de política dhabitatge al major nombre de ciutadans de Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge preveu la signatura de convenis amb les diferents administracions locals que ja tenen establerta una oficina dhabitatge o que tenen la intenció dimplantar-ne una de nova creació.En aquest cas, lAjuntament de Mataró disposa duna oficina i de prou personal tècnic i administratiu per dur a terme les funcions que se li encomanen.En aquest sentit, el conveni dencàrrec de gestió que demà signaran totes dues administracions estableix que, duna banda, lAjuntament de Mataró, a través de lOficina dHabitatge, està obligat a donar informació i assessorament als ciutadans en matèries relacionades amb lhabitatge, especialment quant a les línies dajuts per a laccés a lhabitatge protegit, per a la rehabilitació dhabitatges, per al pagament dels lloguers, i sobre les condicions dhabitabilitat dels habitatges del seu àmbit territorial. A més del servei dinformació, lOficina dHabitatge també haurà de gestionar i tramitar les sol·licituds dajuts i daltres serveis indirectes en matèria dhabitatge.Per la seva banda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant la Direcció General dHabitatge, haurà de facilitar a lOficina dHabitatge de lAjuntament de Mataró informació actualitzada sobre les polítiques daccés a lhabitatge i de rehabilitació dels immobles. A més, sencarregarà de fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a lOficina, i també de compensar les despeses de gestió de les diverses línies dactuació que sinclouen al conveni.El Departament de Medi Ambient i Habitatge es compromet a fer una aportació econòmica de 80.000 euros per a lany 2005, dels quals avançarà 25.000 euros a la signatura del conveni, en concepte de bestreta; la resta, labonarà amb lacreditació dels serveis prestats durant lany per lOficina.
undefined
undefined
undefined
undefined