Cololaboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Figueres per al desplegament de les obres de millora de sanejament en el seu àmbit

query_builder   10 maig 2007 10:50

event_note Nota de premsa

Cololaboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Figueres per al desplegament de les obres de millora de sanejament en el seu àmbit

Aquest acord servirà per definir la ubicació de la nova depuradora de la ciutat, que tindrà capacitat per tractar uns 22.000 m3/dia, i les seves connexions amb els municipis de la zona

Les actuacions previstes comportaran una inversió de 22,6 milions d'euros, destinada a la construcció de la nova depuradora, la futura planta de compostatge i la xarxa de cololectors i connexions

Es possibilitarà el traspàs de la gestió de les tasques de redacció dels estudis i projectes de les actuacions, la contractació de les obres i la seva direcció a càrrec del consistori local

L’Agència Catalana de l’Aigua, representada pel seu director Manuel Hernández, ha signat avui un conveni amb l’Ajuntament de Figueres, representat per l’alcalde Joan Armangué, amb el propòsit de desenvolupar les actuacions contingudes en el primer escenari temporal 2006-2008 del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 2005. 

Aquest projecte, que va ser aprovat el 20 de juny de 2006, té com objectiu definir les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l’ús urbà de l’aigua que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat. El conveni preveu una inversió de 22,6 milions d’euros destinada a la construcció de la nova depuradora, la futura planta de compostatge i la nova xarxa de col·lectors i connexions. 

L’acord possibilitarà, tot aprofitant el coneixement i l’experiència adquirida per l’Ajuntament en el seu àmbit, el traspàs de la gestió de les tasques de redacció dels estudis i projectes de les actuacions, la contractació de les obres i la seva direcció a càrrec del consistori mateix, en el marc d’un encàrrec de gestió. 

En aquest sentit, el conveni signat avui servirà per aprovar la ubicació de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), que estarà en un emplaçament proper a Figueres fora del nucli urbà i amb una ocupació aproximada de 50.000 m2. L’acord també estableix que la futura EDAR tindrà una capacitat aproximada de 22.000 m3/dia, amb la possibilitat de poder ampliar-la en el futur en 11.000 m3/dia addicionals. Aquesta actuació possibilitarà la futura connexió amb els municipis propers a l'àrea d'influència de l'Edar de Figueres, previ acord amb els mateixos, i amb el nou centre penitenciari que promourà el Departament de Justícia al terme municipal de Figueres.

El conveni també recull les característiques de la futura planta de compostatge, que tindrà una capacitat d’aproximadament 11.000 tones/any, amb possibilitat d’ampliar-la en el futur en 3.000 tones/any addicionals, suficient per tractar els fangs generats en l’àmbit de l’Alt Empordà Nord.

undefined
undefined
undefined
undefined