Col·laboració entre l'ACA i l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al desplegament de les actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes

Amb les actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, es pretén una millora de l'entorn fluvial i la protecció davant d'avingudes extraordinàries

query_builder   27 febrer 2007 10:49

event_note Nota de premsa

Col·laboració entre l'ACA i l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al desplegament de les actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes

Amb les actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, es pretén una millora de l'entorn fluvial i la protecció davant d'avingudes extraordinàries

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Manuel Hernández, i l’alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Jaume Dantí, han signat un conveni per determinar el desplegament de les actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana. Aquest acord possibilitarà, entre d’altres aspectes, la gestió dels treballs de redacció dels projectes de les actuacions, la contractació de les obres i la seva direcció, i també el seu finançament i el manteniment i explotació futurs. 

L’ACA promourà i assumirà el finançament de la redacció dels projectes constructius de la totalitat de les actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, seguint els paràmetres tècnics de disseny que consten en l’Estudi d’alternatives per a la millora del comportament davant d’avingudes extraordinàries a la riera de Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, redactat per l’Ajuntament l’any 2006, i també les directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial i les línies bàsiques de la Directiva marc de l’aigua. Les actuacions constaran de les fases següents: 

-    Fase 1: Construcció d’una bassa de laminació d’1 hm3 al nord del barri de la Campinya

 -    Fase 2: Supressió i/o ampliació d’infraestructures a la llera (pont de Can Donat, pont de Can Juli, resclosa de la Campinya, resclosa de Can Sabater, resclosa del camí del Gual, resclosa de Can Juli, gual)

 -    Fase 3: Endegament i ampliació de la secció del tram del riu Tenes comprès entre el pont de Can Juli i el final del terme municipal

 -    Fase 4: Construcció de diferents zones de laminació al sud del barri de la Campinya

 -    Fase 5: Endegament i ampliació de la secció del tram del riu Tenes a la zona nord del terme municipal

 -    Fase 6: Construcció de diferents zones de laminació al nord del barri de la Campinya

 -    Fase 7: Ampliació i recreixement de la mota del polígon industrial de Can Magre.

Així mateix, l’ACA i l’Ajuntament constituiran una Comissió de Seguiment, formada per representants de l’ACA, dels grups polítics i dels veïns del Tenes, que vetllarà per la correcta implementació de les actuacions. D’altra banda, també es crearà una Comissió Tècnica que serà l’encarregada de resoldre els dubtes d’interpretació del conveni i els problemes que puguin plantejar-se durant la redacció dels projectes constructius.

Calendari i finançament de les actuacions

L’ACA es compromet a iniciar la redacció dels projectes constructius al llarg de l’any 2007 i a iniciar la tramitació, licitació i execució de les obres corresponents a l’actuació de la fase 1 i la fase 2 tan aviat com administrativament sigui possible. Es preveu que la totalitat de les actuacions estiguin executades abans del mes d’octubre de 2010. 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined