L’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha lliurat avui dos habitatges de compravenda a Avinyó (Bages). Els pisos, construïts per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i administrats per Adigsa, pertanyen a una promoció de 24 habitatges, la meitat dels quals són de lloguer i l’altra meitat de compra.

En aquests moments, queden sis pisos de compravenda i cinc de lloguer sense adjudicar. Les persones interessades a accedir-hi poden dirigir-se a l’Ajuntament, on se’ls facilitarà la informació necessària i els requisits que han de complir per poder optar a un pis de protecció oficial.

Els pisos de compravenda que es lliuren avui fan 70 m2 i tenen tres dormitoris i una plaça d’aparcament vinculada. El preu és de 80.000 euros i inclou l’aparcament. Els de lloguer tenen una superfície útil de 40 a 50 m2, d’una habitació a dues habitacions i un preu de 113 a 139 euros mensuals.

La promoció, dissenyada per l’arquitecte Carles Rovira, incorpora paràmetres de sostenibilitat, com ara la utilització de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària.

L’obra nova, que ha tingut un cost d’1,5 M€, està situada en un solar del nucli antic de la població. Un dels dos locals dels baixos de l’edifici s’ha cedit a l’Ajuntament en permuta pels terrenys.