Adigsa inverteix 950.614 € al grup d'habitatges de Primer de Maig, de Granollers

query_builder   11 octubre 2006 12:12

event_note Nota de premsa

Adigsa inverteix 950.614 € al grup d'habitatges de Primer de Maig, de Granollers

El conseller delegat d’Adigsa, Miquel Bonilla, i el president de l’AV Sota el Camí Ral Grup d’Habitatges Primer de Maig, Miquel Montané, en presència de l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, han signat un conveni pel qual l’empresa Adigsa invertirà 950.614 € en edificis construïts amb protecció oficial.

Les actuacions a Primer de Maig milloraran la qualitat de vida de 120 famílies i les obres es preveu que finalitzin el gener de 2009 (vegeu el quadre adjunt).

ANY             OBRA                                                                        ÀMBIT                                                                                   INICI                 FI

2006     Arranjament de plantes baixes              P.XII 9 B-3.R.de Llúria 35 B 1 i 2, Pius XII 10 B 2, R. De Flor, 94,Bx.2         11/2006         07/2007

2007     Reparació d’aïllament i de cobertes i                                     Bloc torre                                                                            04/2007         01/2008

             sectorització d’aixetes de les escomeses

             d’aigua d’escales.

2008     Sanejament de la xarxa de clavegueram                                     Tot el grup                                                                         07/2008        01/2009

             ipericons exteriors

Col•laboració Generalitat-ajuntaments

El conveni relatiu a obres de Granollers és fruit del Pla director d’obres revisat (PDOR) que van signar Adigsa i la FAVIBC (Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya) el passat 15 de juliol. El Pla preveu invertir més de 148 M€ en la millora dels barris que van ser construïts en règim de protecció oficial a Catalunya. El PDOR té tres eixos bàsics: una temporalització per anys i fases d’execució, l’import en euros de cada obra i un pla financer que dóna suport al Pla.

A finals de l’any 2004 va exhaurir-se el termini d’execució de vuit anys del Pla director d’obres. Un cop fet el balanç de l’obra executada, es va observar que bona part de les actuacions no havien estat fetes i es va elaborar una nova programació amb el nom de Pla director d’obres revisat, que finalitza les obres iniciades per l’anterior projecte.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, seguint la voluntat del Govern català de potenciar la col•laboració entre l’Administració autonòmica i la municipal, ha comunicat per primera vegada als ajuntaments la programació i el seguiment de les obres del PDOR, cosa que ha permès obrir més canals de participació a les AV.

Conveni d’ascensors

Igualment, el passat mes d’abril, Adigsa, l’Ajuntament i l’AV Sota el Camí Ral Grup d’Habitatges Primer de Maig van signar un conveni per instal•lar ascensors als edificis d’aquest barri i suprimir les barreres arquitectòniques.

Per al finançament dels ascensors, la Generalitat contribueix amb el 60% del pressupost protegible, amb un màxim de 6.000 € per pis, en el cas de creació d’un itinerari practicable, és a dir, quan s’han de fer rampes o col•locar elements complementaris a l’ascensor per eliminar barreres (l’ascensor s’atura a cada replà d’entrada a l’habitatge). L’Ajuntament de Granollers contribueix amb el 15% del pressupost, amb un límit de 7.800 € per comunitat de propietaris, i la comunitat de propietaris aporta el 25% per arribar al cost global de les obres.

Si es tracta d’instal•lar un ascensor que no pot tenir un itinerari practicable, és a dir, quan l’ascensor, a causa de dificultats d’adaptació, no es pot aturar a cada replà d’entrada a l’habitatge, el Govern de la Generalitat subvenciona el 45% del cost de l’obra, amb un màxim de 5.500 € per habitatge o local.

El grup de Primer de Maig té 547 habitatges construïts en règim de protecció oficial, distribuïts en 43 comunitats. Del total, cinc comunitats, que representen un centenar de pisos, ja disposen d’ascensors. Aquest any, quatre comunitats més, és a dir, 58 pisos, han sol•licitat ascensors, que seran exteriors (vegeu el quadre adjunt).

Adreces                            Pressupost         Habitatges   Cofinançament 60%

Navarra, 97                         72.795,80                20                   43.677,48 

Hermenegildo Carrera, 4      72.795,80                20                  43.677,48 

Pius XII, 11                         81.167,37                10                  48.700,42 

Jardins Conrad Saló, 3         77.443,82                  8                  46.466,29 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined