L’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació d’edificis al barri d’Arraona de Sabadell (Vallès Occidental), per un import de 1.638.693 euros.  

Les obres tenen com a objectiu millorar la urbanització del barri, i fixen la seva intervenció a la macroilla situada a l’oest del carrer de la Palma, que limita amb els carrers de Tenerife, Malta i les Antilles. Dins d’aquest projecte, també es treballarà per eliminar les barreres arquitectòniques existents al barri. Aquest projecte ha estat adjudicat a l’empresa Teyco, SL. 

Aquestes obres estan incloses al Pla director d’obres revisat (PDOR), que preveu invertir més de 148 M€ en la millora dels barris que van ser construïts en règim de protecció oficial a Catalunya, i té tres eixos bàsics: una temporalització per anys i fases d’execució, l’import en euros de cada obra, i un pla financer que dóna suport al Pla. 

Han assistit a aquest acte Lluís Sevillano, cap del Servei de Direcció d’Obres d’Adigsa, un representant de l’empresa a la qual s’ha adjudicat l’obra, el coordinador de seguretat de l’obra, un representant del programa Posa’t a punt i el president de l’Associació de Veïns.