Adigsa inverteix 1.729.456 € en cinc obres de rehabilitació a Badalona

Tres obres es faran a Sant Roc i dues, a Pomar

query_builder   26 febrer 2007 13:34

event_note Nota de premsa

Adigsa inverteix 1.729.456 € en cinc obres de rehabilitació a Badalona

Tres obres es faran a Sant Roc i dues, a Pomar

L’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació a Badalona (Barcelonès), per un import de 1.729.456 euros.

Adigsa ha adjudicat en aquest concurs les obres amb una baixa mitjana del 13%, de manera que les empreses han ofert els projectes per una quantitat inferior a aquest tant per cent. El pressupost d’inversió d’Adigsa en rehabilitació per a l’any 2007 és de 42 M€, la mateixa inversió que es va fer el 2006.

Dues obres a Pomar

Es durà a terme la cinquena fase del sanejament de les cambres sanitàries i desguassos dels blocs 42 al 83 (corresponents al carrer d’Alella, 2, 4 i 6; al carrer d’Argentona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10; al carrer de Centelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 16; al carrer de Calella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 i 19; al carrer de Berga, 1, 3, 5; al carrer de Malgrat de Mar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (blocs de l’1 al 8). Aquesta obra s’ha adjudicat a l’empresa T. Rehabilitación, SL, per un import de 261.557 euros, i se’n beneficiaran 168 habitatges del barri. La duració de l’execució de l’obra és de 6 mesos.

L’empresa Copisa farà la substitució de les cobertes del carrer de Rubí, 1, 2, 3, 4 i 6, i del carrer de Vilassar, 1, 2 i 4. Les obres afectaran 128 habitatges i duraran 7 mesos. L’import total d’aquesta actuació és de 504.416 euros.

Tres obres a Sant Roc

Agbar Instalaciones, SL, amb un pressupost de 134.730 euros, farà la substitució de les escomeses i bateries d’aigua del carrer de Santa Joana de Lestonnac, 2 i 6; de l’avinguda del Maresme, 151, 210, 159 i 163; del carrer de Badajoz, 11 i 15; i del carrer de Covadonga, 6, 10 i 14. L’obra afectarà un total de 229 habitatges i durarà 6 mesos.

Es farà la reconstrucció de les escales dels blocs 117, 119 i 120. Aquesta obra s’ha adjudicat a Divisa Barcelona, SA, per un import de 432.848 euros i durarà 9 mesos.

També se substituirà la xarxa de clavegueram i les bateries d’aigua dels blocs 6, 29, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 94, 100, 153, 154 i 155. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa E. Soler, SL, per un import de 395.905 euros i durarà 6 mesos. L’actuació d’aquesta obra té una gran importància, ja que afecta 645 habitatges i 35 locals comercials.

Properes adjudicacions

S’han licitat 3 obres més a Badalona. Aquestes obres consisteixen en l’aïllament de façanes, repassos a les cobertes i substitució de canals i baixants pluvials al Bruc; la substitució de les cobertes a Pomar, i el reforç dels sostres de les cambres sanitàries a Sant Roc.

Compliment del Pla director d’obres revisat (PDOR)

Aquestes obres estan incloses al Pla director d’obres revisat (PDOR), que preveu invertir més de 148 M€ en la millora dels barris que van ser construïts en règim de protecció oficial a Catalunya i té tres eixos bàsics: una temporalització per anys i fases d’execució, l’import en euros de cada obra i un pla financer que dóna suport al Pla. Aquest Pla està complint tots els terminis i acords previstos, signats amb les associacions de veïns i en presència dels ajuntaments respectius.

Adigsa incorpora clàusules socials en les seves obres

A les obres de rehabilitació d’edificis, Adigsa reserva llocs de treball, mitjançant el programa Posa’t a punt, a persones procedents d’entitats sense afany de lucre o empreses i institucions vinculades a l’Administració que treballen per a la inserció social. En el cas de Badalona, s’han destinat cinc llocs de treball: 4 manobres i 1 ajudant de paleta.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined