Adigsa inverteix 2.733.881 € en set obres de rehabilitació al Vallès Occidental

query_builder   26 febrer 2007 13:39

event_note Nota de premsa

Adigsa inverteix 2.733.881 € en set obres de rehabilitació al Vallès Occidental

Les obres es faran a Badia del Vallès, Rubí, Sabadell i Terrassa


L’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació al Vallès Occidental,  per un import de  2.733.881 euros. 

Adigsa ha adjudicat en aquest concurs les obres amb una baixa mitjana del 13 %, de manera que les empreses han ofert els projectes per una quantitat inferior a aquest tant per cent. El pressupost d’inversió d’Adigsa en rehabilitació per a l’any 2007 és de 42 M€, la mateixa inversió que es va fer el 2006. 

Obres a Badia del Vallès, Rubí, Sabadell i Terrassa

A Badia es farà la construcció de galeries i terrasses  de l’avinguda del Mediterrani, 30 i 32, en total 58  habitatatges es beneficiaran d’aquesta obra. Aquesta obra s’ha adjudicat a l’empresa COPISA  per un import de  836.184 euros i la duració de l’execució de l’obra és d’11 mesos. 

L’empresa Teyco, SL farà la impermeabilització  de junts i reparació dels tancaments  de formigó de la caixa d’escala, reparació del formigó en balcons, substitució de la peça de coronament  de coberta i  implantació  de la columna seca per incendis. Les obres  es faran al carrer d’Oportó, 1, 3, 5, 7, 9, 11,  afectaran 192  habitatges i 6 locals comercials i duraran 6 mesos. L’import total d’aquesta actuació és de 338.938 euros. 

Al grup 25 de setembre de Rubí  es farà la reparació de les cobertes (dels blocs 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39)  i les connexions a la xarxa de clavegueram (dels blocs anteriors i el 43). L’empresa adjudicatària d’aquesta obra és Carlos Martínez Fuentes, la inversió es de 166.633 euros, l’obra afectarà 64 habitatges i durarà 6 mesos. 

Al barri d’Espronceda de Sabadell l’empresa Teyco, SL   es farà la  rehabilitació de la urbanització entre els carrers Aprestadors  i Fontanella, per un import de 934.464 euros. 

També  en aquest barri l’empresa Qualitat Ambiental, 2003, SL   farà la substitució del material d’acabat  de les marquesines dels balcons dels blocs 1 al 28 (corresponents al carrer Manyans, 10 i 11; carrer Feijoo, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; carrer Teixidors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; carrer Manyans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9), la reparació de la xarxa de clavegeram del bloc 8 (carrer Feijoo, 78); reparació de les fissures aparegudes i creació  d’un junt en el sistema d’aïllament en correspondència amb el junt estructural del bloc 27 (carrer Manyans, 8); substitució del paviment de la planta baixa dels blocs  53, 54, 55 ( carrer Aprestadors, 2, 4, 6); pintat de les xemeneies dels bloc 56 ( (carrer Aprenents, 3);  col·locació d’una segona barana al bloc 55;  reparació de l’acabat de la façana del bloc 78 (carrer de Fontanella, 56); creació de ventilacions a la cambra sanitària del bloc 85 (carrer Drapaires, 1); col·locació d’una reixa interceptora  d’aigües al bloc 86 (carrer Tintorers, 1) i  l’ aïllament del sostre de la cambra sanitària  del bloc 87 (carrer Tintorers, 3).  Aquestes obres suposen una inversió de 170.639 euros,  beneficiaran un total de 364 habitatges i duraran 6 mesos. 

Al barri de Montserrat de Terrassa es rehabilitaran les escales dels blocs 20 i 29. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Qualitat Ambiental, 2003, SL, per un import de 109.400 euros, durarà 7 mesos i afecta a 40 habitatges.

A Sant Llorenç de Terrassa també es farà la rehabilitació de les escales dels blocs 37 i 40, que beneficiarà 40 habitatges. Aquesta obra s’ha adjudicat a CSV, 99, SL per un import de 177.623 euros i durarà  10 mesos. 

Compliment del Pla director d’obres revisat (PDOR)

Aquestes obres estan incloses en el Pla director d’obres revisat (PDOR)  que preveu invertir més de 148 M€ en la millora dels barris que van ser construïts en règim de protecció oficial a Catalunya i té tres  eixos bàsics: una temporalització per anys i fases d’execució, l’import en euros de cada obra i un pla financer que dóna suport al Pla. Aquest Pla està complint  tots els terminis i acords previstos, signats amb les associacions de veïns i en presència dels ajuntaments respectius. 

S’han licitat 4 obres més al Valles Occidental: una a Badia,  una altra a Sabadell i dues a Terrassa. Aquestes obres són de rehabilitació de la urbanització,  reparació de balcons,  rehabilitació d’escales, entre altres. 

Adigsa incorpora clàusules socials en les seves obres

A les obres de rehabilitació d’edificis, Adigsa reserva llocs de treball, mitjançant el programa Posa’t a punt, a persones procedents d’entitats sense afany de lucre o empreses i institucions vinculades a l’Administració que treballen per a la inserció social. En el cas de Badia , s’han destinat cinc llocs de treball: 3 manobres i 2 ajudants de paleta; a Sabadell  tres: dos manobres i un ajudant de paleta i a   Terrassa 2 manobres.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined