Adigsa inverteix 928.427 € en tres obres de rehabilitació a Barcelona

Les obres es faran al grup J.A. Parera i als barris de la Pau i Verdum

query_builder   26 febrer 2007 13:42

event_note Nota de premsa

Adigsa inverteix 928.427 € en tres obres de rehabilitació a Barcelona

Les obres es faran al grup J.A. Parera i als barris de la Pau i Verdum

L’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació a Barcelona (Barcelonès), per un import de 948.427 euros.

Adigsa ha adjudicat en aquest concurs les obres amb una baixa mitjana del 13 %, de manera que les empreses han ofert els projectes per una quantitat inferior a aquest tant per cent. El pressupost d’inversió d’Adigsa en rehabilitació per a l’any 2007 és de 42 M€, la mateixa inversió que es va fer el 2006.

A J.A. Parera, es farà la reparació dels murs i sostres de la planta soterrani i la planta baixa del carrer de Selva de Mar, 257 esquerra, i del carrer de Huelva, 80-82, afectarà un total de 12 habitatges i 2 locals. L’obra s’ha adjudicat a Carsa per un import de 303.627 euros i durarà 6 mesos.

A la Pau es farà la neteja de les cambres sanitàries d’edificis ubicats al carrer de l’Empordà, 2, 4, 6, 8 i 10; carrer de Josep Estalella, 1 i 4; carrer de Concili de Trento, 324; carrer d’Andrade, 264; carrer de Ca n’Oliva, 6 i 7 i Gran Via de les Corts Catalanes, 2, 3, 4 i 5, en total 294 habitatges afectats. L’obra la farà l’empresa T. Rehabilitacion, SL, per un import de 294.524 euros i durarà 6 mesos.

Al Verdum es farà l’aïllament de les façanes i la impermeabilització de les cobertes del carrer d’Almagro, 50 i 52 i del carrer Joaquim Puig i Pidemunt, 5, 7 i 9, i afectarà 50 habitatges. L’obra s’ha adjudicat a C. Misca, SL per un import de 330.276 i durarà 7 mesos.

Properes adjudicacions

S’han licitat 2 obres més a Barcelona. Aquestes obres consisteixen en la reparació dels murs i sostres de la planta soterrani i la planta baixa a Parera, i l’aïllament de façanes i impermeabilització de cobertes al Verdum.

Compliment del Pla director d’obres revisat (PDOR)

Aquestes obres estan incloses en el Pla director d’obres revisat (PDOR) que preveu invertir més de 148 M€ en la millora dels barris que van ser construïts en règim de protecció oficial a Catalunya i té tres eixos bàsics: una temporalització per anys i fases d’execució, l’import en euros de cada obra i un pla financer que dóna suport al Pla. Aquest Pla està complint tots els terminis i acords previstos, signats amb les associacions de veïns i en presència dels ajuntaments respectius.

Adigsa incorpora clàusules socials en les seves obres

A les obres de rehabilitació d’edificis, Adigsa reserva llocs de treball, mitjançant el programa Posa’t a punt, a persones procedents d’entitats sense afany de lucre o empreses i institucions vinculades a l’Administració que treballen per a la inserció social. En el cas de Barcelona, s’hi han destinat sis llocs de treball: 3 manobres i 3 ajudant de paleta.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined