L’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat des del setembre de 2004 un total de 10 obres de rehabilitació al Prat de Llobregat, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Boi de Llobregat.

La inversió feta es desglossa en 214.655 euros a Sant Cosme del Prat de Llobregat, en la reparació de les esquerdes de les façanes; 434.414 euros a Buenos Aires de Martorell, en la reparació dels cantells dels forjats, la millora de la ventilació dels baixants i el repàs i la impermeabilització de les cobertes; 329.478 euros a Verge del Carme de Martorell, en l’aïllament de les façanes i la reparació de la coberta inclinada; 88.055 euros al barri de Sant Oliva d’Olesa de Montserrat, en la impermeabilització de les cobertes i l’aïllament dels muntants d’aigua; i 419.226 euros al barri de Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat en l’arranjament de les finestres i la substitució de les plaques de fibrociment de les baranes dels balcons de les galeries.

Des del setembre de 2004, Adigsa ha fet 6 concursos d’obres. Ha finalitzat la fase de licitació del darrer concurs de 18 obres per un import total per a Catalunya de 12.430.629 euros. Es preveu que el mes de setembre s’adjudiquin i s’iniciïn aquests treballs.

Tots els concursos que convoca Adigsa per adjudicar obres inclouen una clàusula on es reserven llocs de treball a persones en risc d’exclusió social, mitjançant el programa Posa’t a punt. En el cas del Baix Llobregat, s’han destinat 12 llocs de treball a persones incloses en aquest programa.