Lempresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació de dos edificis a la ciutat de Badia (el Vallès Occidental), per un valor de 704.425,33 €, a lempresa COMAPA, SAU. Les obres, que es realitzaran a lavinguda del Cantàbric, 17 i 19, sinicien demà dijous i consisteixen en la tercera fase de construcció de les galeries i terrasses i afectaran un total de 58 habitatges. En les obres de rehabilitació dedificis, Adigsa reserva llocs de treball a persones en risc dexclusió social, mitjançant el Programa Posat a punt. Shan destinat a aquestes obres dos manobres i un ajudant de paleta.