Acord entre Adigsa i l'Ajuntament de Reus per renovar la xarxa de sanejament de Mas Pellicer

query_builder   10 octubre 2006 18:20

event_note Nota de premsa

Acord entre Adigsa i l'Ajuntament de Reus per renovar la xarxa de sanejament de Mas Pellicer

També s'ha signat un conveni per instalolar ascensors i eliminar les barreres arquitectòniques a edificis dels grups Sant Bernat Calvó del Barri Fortuny i de la urbanització Mas Pellicer

L’Ajuntament de Reus (Baix Camp) i l’empresa Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, han signat avui un conveni per fer obres a la xarxa de clavegueram del grup d’habitatges de Mas Pellicer (Reus), després que Aigües de Reus presentés el febrer de 2005 un informe sobre l’estat de la xarxa. L’acord ha estat subscrit per l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, el conseller delegat d’Adigsa, Miquel Bonilla, la presidenta del Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona, M. Teresa Vallverdú, i el president de l’AV Primer de Maig de Mas Pellicer, José Cano.

El consistori redactarà el projecte de la nova xarxa de desguassos entre edificis i col•lectors generals, que inclourà també la reparació dels paviments de la zona comunitària entre blocs, si cal. Igualment, executarà les obres de reforma mitjançant l’empresa municipal Aigües de Barcelona.

De la seva banda, Adigsa finançarà les obres fins a la quantitat màxima de 600.000 € durant aquest any i 2007, incloses les despeses de projecte, direcció d’obra, control de qualitat i d’altres despeses associades.

La renovació de la xarxa de clavegueram beneficia tot el grup d’habitatges de Mas Pellicer, abans conegut com Sant Josep Obrer, on viuen prop de 600 famílies.

Pla d’instal•lació d’ascensors

En el mateix acte, que s’ha celebrat a l’Ajuntament de Reus, també s’ha subscrit l’acord entre Adigsa, l’Ajuntament de Reus i les AV del Barri Fortuny i l’AV de Primer de Maig per al projecte d’obres d’accessibilitat destinat a les comunitats de propietaris dels grups Sant Bernat Calvó del Barri Fortuny i de la urbanització Mas Pellicer.

La Generalitat contribueix amb el 60% del pressupost protegible, amb un màxim de 6.000 € per pis, en el cas de creació d’un itinerari practicable, és a dir, quan s’han de fer rampes o col•locar elements complementaris a l’ascensor per eliminar barreres (l’ascensor s’atura a cada replà d’entrada a l’habitatge). L’aportació de l’Ajuntament de Reus es determinarà segons les Bases reguladores de les subvencions municipals per al foment de les iniciatives per a la rehabilitació del patrimoni i la millora del paisatge urbà de Reus. La resta, fins a arribar al 100% del pressupost, la completaran els veïns.

Si es tracta d’instal•lar un ascensor que no pot tenir un itinerari practicable, és a dir, quan l’ascensor, a causa de dificultats d’adaptació, no es pot aturar a cada replà d’entrada a l’habitatge, el Govern de la Generalitat subvenciona el 45% del cost de l’obra, amb un màxim de 5.500 € per habitatge o local.

Col•laboració Generalitat-ajuntaments

Els convenis d’avui relatius a obres són fruit del Pla director d’obres revisat (PDOR) que van signar Adigsa i la FAVIBC (Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya) el passat 15 de juliol. El Pla preveu invertir més de 148 M€ en la millora dels barris que van ser construïts en règim de protecció oficial a Catalunya. El PDOR té tres eixos bàsics: una temporalització per anys i fases d’execució, l’import en euros de cada obra i un pla financer que dóna suport al Pla.

A finals de l’any 2004, va exhaurir-se el termini d’execució de vuit anys del Pla director d’obres. Un cop fet el balanç de l’obra executada, es va observar que bona part de les actuacions no havien estat fetes i es va elaborar una nova programació amb el nom de Pla director d’obres revisat, que finalitza les obres iniciades per l’anterior projecte.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, seguint la voluntat del Govern català de potenciar la col•laboració entre l’Administració autonòmica i la municipal, ha comunicat per primera vegada als ajuntaments la programació i el seguiment de les obres del PDOR, cosa que ha permès obrir més canals de participació a les AV.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined