La Direcció General de Justícia Juvenil, el Departament de Salut i l’entitat Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental manifesten que:

La Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til•lers es troba plenament operativa després dels primers tres mesos de l’inici de l’experiència. A dia d’avui hi ha set joves ingressats, el que suposa una ocupació d’un 58%. Des de la posada en marxa de la Unitat Terapèutica hi ha hagut una mitjana d’ocupació del 60%, i es preveu la seva màxima ocupació per a després de l’estiu.

La dimissió sobtada del responsable de la Unitat ha obligat a articular mesures de coordinació complementàries: la direcció de la Unitat ha estat assumida temporalment pel director mèdic de Sant Joan de Déu -Serveis de Salut Mental-, i per la coordinació funcional del dia a dia s’ha incorporat un supervisor d’infermeria.   

La Unitat Terapèutica és un projecte vigent, en creixement i que presenta les dificultats pròpies d’un projecte innovador sense gaires referents en d’altres comunitats autònomes; a banda de les dificultats pròpies i inherents del projecte ja previstes per les característiques dels pacients: adolescents i joves amb trastorns mentals sota tutela judicial.

La dotació de personal amb data 24/04/2006 està al complet i fins i tot reforçada en alguns grups professionals. El personal de la Unitat Terapèutica esta integrada per:

-         1 psiquiatre

-         1 psicòleg

-         1 treballador social

-         2 metges pel tractament de drogodependències assignats als Centres Til•lers i Alzina.

-         4 educadors

-         5 diplomats d’infermeria

-         8 auxiliars de clínica

-         1 psicòleg clínic de suport terapèutic pels centres de Til•lers i l’Alsina

-         Supervisor d’infermeria

La Direcció General de Justícia Juvenil conjuntament amb el Departament de Salut i l’entitat Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental, tot i ser conscients de les dificultats intrínseques del projecte i de les sobrevingudes pels esdeveniments esmentats, refermen el seu compromís de continuar treballant en aquest projecte, d’acord amb la necessitat de disposar d’un equipament d’aquestes característiques per atendre a la població menor d’edat i jove amb trastorns mentals sotmesos a mesures d’internament judicial, així com per les possibilitats terapèutiques i de rehabilitació que ofereix.