Aquest Protocol té per objecte la regulació del règim de funcionament del sistema telemàtic d'actes processals de comunicació entre les oficines judicials de Catalunya i els procuradors dels tribunals de Catalunya, a través del sistema informàtic LexNET

La consellera de Justícia, Montserrat Tura; la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), M. Eugènia Alegret; la secretària de Govern del TSJC, Maria Antònia Amigó de Palau, i la degana del Consell de Col•legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Anna Moleres, han signat un protocol per a l’enviament de notificacions —sistema LexNET— per via telemàtica.

LexNET és una aplicació informàtica de comunicacions electròniques desenvolupada pel Ministeri de Justícia, sòlida i segura, basada en un sistema de correu electrònic que permet la comunicació bidireccional de les oficines judicials amb els diferents operadors jurídics i facilita l’enviament de notificacions certificades per via telemàtica.

El Departament de Justícia i el Ministeri de Justícia van signar, el mes de maig de 2006, un conveni per a la implantació i execució de la presentació telemàtica d’escrits i notificacions a les oficines judicials a Catalunya, el qual es va publicar al BOE el 26 de juny de 2006.

Concretament, el Protocol que avui s’ha signat té per objecte la regulació del funcionament del sistema telemàtic d’actes processals de comunicació entre les oficines judicials de Catalunya i els procuradors dels tribunals de Catalunya, a través del sistema informàtic LexNET.

El Protocol defineix el marc de col•laboració tècnica, organitzativa i procedimental necessari per a l’enviament de notificacions certificades per via telemàtica, amb l’abast i els límits que l’ordenament jurídic determina; possibilita la integració dels professionals que han d’actuar davant les oficines judicials a Catalunya com a usuaris del sistema LexNET, i permet, a través d’aquest sistema, la interacció telemàtica i l’enviament de documents electrònics entre els diferents professionals que tenen relació amb el món judicial i les oficines judicials de Catalunya.

D’altra banda, el projecte e-justícia.cat, que és el nou sistema d’informació processal, integrarà transparentment l’aplicació LexNET, de manera que serà possible enviar notificacions telemàtiques des de la gestió processal.

També hi han assistit el president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Antonio Carril; el fiscal en cap, Xavier Jou; de la degana dels Jutjats de Tarragona, Anna Grau, i el secretari coordinador provincial, Enrique Domeque, entre altres personalitats del món jurídic i judicial. Per part del Departament de Justícia, hi assistirà la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, Àngels Vivas, el director general de Modernització, Daniel Bartomeus i el director dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona, Ramon Gutiérrez.