CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
ACTE:Signatura del Protocol per a la implantació del sistema LexNET
DIA:Divendres, 25 de maig
HORA:12:00 hores
LLOC:Servei Territorial de Justícia a Tarragona
Sant Antoni Maria Claret, 17, baixos
Tarragona
La consellera de Justícia, Montserrat Tura; la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), M. Eugènia Alegret; la secretària de Govern del TSJC, Maria Antònia Amigó de Palau, i la degana del Consell de Cololegis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Anna Moleres, signen demà divendres, 25 de maig, un protocol per a l'enviament de notificacions i la realització d'altres actes de comunicació --sistema LexNET-- per via telemàtica.

LexNET és una aplicació informàtica de comunicacions electròniques desenvolupada pel Ministeri de Justícia, sòlida i segura, basada en un sistema de correu electrònic que permet la comunicació bidireccional de les oficines judicials amb els diferents operadors jurídics i facilita l'enviament de notificacions certificades per via telemàtica.

Concretament, el Protocol té per objecte la regulació del funcionament del sistema telemàtic d'actes processals de comunicació entre les oficines judicials de Catalunya i els procuradors dels tribunals de Catalunya, a través dels sistema informàtic LexNET.

A l'acte hi assistiran el delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté; el president de l'Audiència Provincial de Tarragona, Antonio Carril; el fiscal en cap, Xavier Jou; de la degana dels Jutjats de Tarragona, Anna Grau, i el secretari coordinador provincial, Enrique Domeque, entre altres personalitats del món jurídic i judicial. Per part del Departament de Justícia, hi assistirà la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, Àngels Vivas, el director general de Modernització, Daniel Bartomeus i el director dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona, Ramon Gutiérrez.