S'obre el procés selectiu per accedir als cossos de tècnics d'especialistes i d'auxiliars tècnics de serveis penitenciaris

643 places per a serveis penitenciaris, fruit de l'acord signat amb CCOO i CATAC

query_builder   6 octubre 2005 14:00

event_note Nota de premsa

S'obre el procés selectiu per accedir als cossos de tècnics d'especialistes i d'auxiliars tècnics de serveis penitenciaris

643 places per a serveis penitenciaris, fruit de l'acord signat amb CCOO i CATAC

Es convoquen 490 places del cos tècnic d’especialistes i 153 del cos auxiliar tècnic El Departament de Justícia ha convocat dos processos selectius per proveir 643 places per treballar al servei de l’Administració penitenciària de Catalunya. La convocatòria dels dos processos selectius ha estat publicada avui, dia 6 d’octubre, al DOGC núm. 4484.

D’una banda, s’obre el procés selectiu per cobrir 490 places del cos de tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris; i d’altra, es convoquen 153 places destinades al cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, serveis penitenciaris.

De la totalitat de les convocatòries, s’establirà una reserva de places del 20 en el cas dels tècnics especialistes, per al sistema de promoció interna, i d’un 5% per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes.

Les sol·licituds per prendre part en aquests dos processos selectius s’han de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, en diferents centres dependents del Departament de Justícia.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el conseller de Justícia dictarà una resolució, que es publicarà al DOGC, en el termini màxim d’un mes, on declararà aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos.

Aquestes dues convocatòries són fruit de l’acord al que van arribar responsables de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia juvenil amb els representants dels sindicats CCOO i CATAC, el 15 de juliol, en relació als processos de selecció i provisió de llocs de treball en l’àmbit de vigilància dels serveis penitenciaris, per tal de garantir l’estabilitat d’aquest personal, avançant en la supressió de les situacions d’interinatge, que actualment se situen per damunt del 30%.

undefined
undefined
undefined
undefined