Resposta del conseller de Justícia a la pregunta parlamentària sobre la signatura d'acords amb advocats i procuradors en relació al torn d'ofici

query_builder   6 abril 2006 19:03

event_note Nota de premsa

Resposta del conseller de Justícia a la pregunta parlamentària sobre la signatura d'acords amb advocats i procuradors en relació al torn d'ofici

El conseller de justícia, Josep M. Vallès, ha respost aquesta tarda al Parlament de Catalunya, una pregunta del diputat del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, Àlex Masllorens, relativa al torn d’ofici, en els següents termes:

“La demanda d’Assistència jurídica gratuïta està creixent acceleradament degut a reformes legislatives recents: judicis ràpids, menors, violència contra la dona, estrangeria.

Aquesta demanda genera cada cop més exigències: requisits d’especialització, diversitat de retribucions, costos de gestió.

Què ha fet el Govern davant d’aquesta situació?

1- D’acord amb els col·legis, ha revisat i homologat els mòduls d’intervenció en un exercici detallat d’actualització segons les reformes legals darreres.

2-Ha incrementat els recursos de forma substantiva. Dels 32 m. € de 2004 als 39 m. € de 2005 i als 43 m. previstos pel 2006, amb millores per a les retribucions dels advocats i procuradors.

2-Ha signat amb els Consells de Col·legis d’Advocats i de Procuradors sengles convenis per a l’exercici 2006, que incorporen aquests increments i adopta un sistema de liquidació més diligent dels honoraris.

3-Finalment, d’aquí pocs dies es posarà en marxa –en fase de prova- un aplicatiu que informatitzarà totes les fases de la gestió del servei. Una mesura essencial per fer-la més àgil i més transparent.

Pel que fa al mig termini, he de recordar  que el Consell de la Justícia de Catalunya ha aprovat fa poques setmanes en el Llibre Verd sobre l’Administració de la Justícia a Catalunya una recomanació en la que s’afirma literalment que “cal analitzar en el termini de 6 mesos la viabilitat de fórmules alternatives a l’organització actual del servei, amb vista a obtenir el màxim rendiment dels recursos públics en benefici dels usuaris i professionals, tot respectant la independència dels advocats.”

D’acord amb aquesta recomanació, s’ ha iniciat ja –conjuntament amb els Consells de Col.legis i un grup d’experts- aquesta anàlisi de cara a introduir millores en la qualitat i l’eficiència del servei. A la vista de les conclusions que s’obtinguin d’aquestes anàlisis, el Departament prendrà les disposicions oportunes.

En les darreres setmanes s’han posat en circulació per alguns sectors i mitjans –sigui per ignorància, sigui amb finalitats poc clares- algunes informacions que no s’ajusten a la veritat ni a la voluntat de la Conselleria. Puc assegurar a la Cambra que el govern complirà amb la seva obligació, sense prejudicis i sense hipoteques. Ho farà respectant dues condicions indispensables: primera, mantenir el diàleg obert amb els professionals; segona, exercir sense reserves les responsabilitats i les competències que la llei li confereix en aquesta matèria. I amb un objectiu central, que és el de procurar l’assistència legal gratuïta de qualitat a les persones que no tenen mitjans per a pagar-la.”

6 abril 2006

undefined
undefined
undefined
undefined