Nota informativa sobre les negociacions amb representació sindical del personal al servei de l'Administració de justícia

query_builder   25 maig 2006 11:00

event_note Nota de premsa

Nota informativa sobre les negociacions amb representació sindical del personal al servei de l'Administració de justícia

El Departament de Justícia manté negociacions amb la representació sindical dels treballadors al servei de l’Administració de justícia. L’objectiu d’aquestes negociacions és establir un acord plurianual (2006-2009) que combini les demandes legítimes dels treballadors amb les imprescindibles millores que reclama el servei públic de la justícia, inclosa la posada en marxa del nou model d’oficina judicial.

1. En el marc d’aquestes negociacions i en matèria retributiva, el Departament de Justícia  ha proposat a la representació dels treballadors:

a) millores  retributives per  al conjunt  del personal que beneficiarien tot el col•lectiu -integrat per gairebé 6.500 treballadors- i suposarien un increment final de 1.080€ anuals al llarg de la vigència de l’acord;

b) millora econòmica per als treballadors (601 persones) destinades en territoris on determinades assignacions retributives són més baixes, amb un increment mitjà de 320 € anuals;

c) millora de les condicons en la prestació dels serveis de guàrdia als òrgans judicials, especialment pels situats fora de Barcelona.

2. Pel que fa a la implantació gradual de la nova oficina judicial, el Departament ha proposat:

a)  garanties de mantenir el total de llocs de treball i retribucions, així com del municipi de destinació;

b) provisió dels llocs d’acord amb el Reglament de selecció i provisió vigent;

c) millora retributiva per als llocs de treball definits com a llocs de comandament o especialitzats, que beneficiarien aproximadament al 27 per cent de la plantilla, amb increments situats entre un mínim de 800 € i un màxim de 3.600 €, segons el lloc de treball.

3. A fi de millorar la prestació del servei al públic, el Departament proposa també mesures econòmiques per incentivar la reducció de l’absentisme, la presència efectiva i l’horari d’atenció directa al públic, que poden beneficiar tot el personal que reuneixi les condicions requerides, amb un complement de 1.080 € anuals en la darrera fase de la seva aplicació.

4. Pel que fa als horaris, el Departament de Justícia planteja la necessitat d’ampliar les hores d’atenció al públic, facilitant l’accés efectiu al servei i modificant les diverses modalitats d’horari de les unitats concernides.

5. El Departament proposa també altres mesures relacionades amb la conciliació del treball amb la vida familiar, tiquets-menjador per al personal amb horari de matí i tarda i un impuls dels sistemes d’informació i comunicació.

Cal recordar que el Departament de Justícia dedica a l’Administració de justícia el 56% de la seva despesa corrent. És el capítol més important de tota la seva activitat, per damunt d’altres obligacions. Ha anat augmentant aquesta dotació en els tres darrers anys. Ha invertit i seguirà invertint en la renovació dels edificis en 30 partits judicials i en la renovació informàtica de tot el sistema judicial.

A més, les noves compensacions econòmiques proposades pel Departament durant la negociació en curs  suposarien un increment aproximat de 18.000.000 €, al llarg de la vigència de l’acord. La gran magnitud de tot aquest esforç pressupostari només estarà justificada si repercuteix no solament en millores per als treballadors, sinó també en millores per a l’Administració de justícia i en l’atenció que ha de prestar als ciutadans. Amb aquesta disposició, el Departament ha abordat i aborda la negociació amb la representació dels treballadors, en la confiança que per part de tots hi ha la voluntat de millorar gradualment les condicions d’aquest servei públic.

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined