La Secretaria de Serveis Penitenciaris regula l'assistència religiosa als centres penitenciaris de Catalunya

query_builder   13 maig 2005 17:45

event_note Nota de premsa

La Secretaria de Serveis Penitenciaris regula l'assistència religiosa als centres penitenciaris de Catalunya

La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil ha regulat l’assistència religiosa als centres penitenciaris de Catalunya en la Instrucció 1/2005, de regulació del dret a rebre atenció religiosa en el medi penitenciari, que va entrar en vigor el dia 1 de maig d’enguany.

Amb aquesta Instrucció, l’Administració penitenciària vol garantir a tots els interns de Catalunya el dret a rebre una atenció religiosa adient i, alhora, regular els mecanismes a través dels quals s’organitza el servei d’assistència religiosa a les presons.

Una de les principals novetats d’aquesta norma és que, per primer cop, es distingeix entre les persones que poden dur a terme aquesta assistència religiosa i les que, vinculades a comunitats religioses, accedeixen als centres penitenciaris com a voluntaris per realitzar activitats amb els interns.

Segons aquesta Instrucció, el personal religiós que faci les tasques d’assistència als interns (imams, rabins, capellans...) serà  designat per la comunitat religiosa corresponent i, per accedir als centres penitenciaris, haurà de ser autoritzat formalment per la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari, autorització que s’haurà de renovar cada any.

La nova norma també  regula el cessament del personal religiós, que pot deixar el servei per pròpia iniciativa o a proposta de les autoritats penitenciàries, i el nombre de representants de cada confessió que seran assignats als diferents centres penitenciaris segons el nombre d’interns que sol•licitin ser atesos.

Els establiments penitenciaris hauran de disposar d’un espai multiconfessional que s’adeqüi a les necessitats d’atenció religiosa detectades a cada presó. S’hauran de preveure els ajustaments d’horaris, mobilitat i accessibilitat per possibilitar l’assistència religiosa individual i col•lectiva, i també les celebracions especials de cadascuna de les religions que es facin en aquest espai. Cada centre designarà un professional per donar el suport necessari al personal religiós.

El Departament de Justícia impulsarà convenis de col•laboració amb les confessions amb les quals l’Estat hagi signat acords de cooperació, per tal de concretar la forma en què es proporcionarà l’assistència religiosa en els centres penitenciaris, sempre que així ho aconselli el nombre d’interns que professin una determinada religió, i seguint els requisits establerts en aquesta Instrucció.

Pel que fa a l’atenció religiosa d’aquells interns que professen confessions amb les quals l’Estat espanyol no hagi signat cap acord de cooperació, l’intern ho haurà de sol•licitar prèviament i, en tot cas, aquesta atenció tindrà caràcter individual.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined