CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ACTE:Jornades Del conflicte a lharmonia: mediació i cultura de pau DIA:Dimecres, 30 de novembreHORA:19.30 horesLLOC:Sala dActes del Museu de Granollers
La directora del Centre de Mediació Familiar de Catalunya, Anna Vall, participarà el proper dimecres, 30 de novembre, en la taula rodona Família, comunitat i societat: resolució de conflictes, noves eines?, emmarcada dins de les jornades Del conflicte a lharmonia: mediació i cultura de pau, que se celebren durant el dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre a Granollers.En aquesta taula rodona hi participarà també Josep Redorta, advocat i mediador, i Manuel Delgado, antropòleg. La presentació i moderació de la taula rodona serà a càrrec de Iago de Balanzó, president de Pont de Mediació. Aquestes Jornades, organitzades per lAjuntament de Granollers, pretenen donar a conèixer la mediació a la societat com una eina alternativa de resolució de conflictes, on un tercer, neutral i imparcial, el mediador, facilita la comunicació i afavoreix lobtenció dun acord que satisfaci les dues parts.Durant aquestes Jornades es reflexionarà sobre laplicació de la mediació en els àmbits més propers. En aquest sentit, el proper dimecres, a les 19.30 hores, Anna Vall parlarà de la mediació familiar i la funció del Centre de Mediació Familiar de Catalunya, que gestiona el Departament de Justícia.La mediació familiar La mediació familiar és una eina complementària a la via judicial per resoldre els conflictes sorgits en làmbit familiar. És un procés totalment voluntari, que es porta a terme mitjançant la intervenció duna tercera persona, el mediador, que és una peça clau en tot el procés i que és designat per les parts o pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya.Poden demanar la mediació familiar, duna banda, les persones unides en matrimoni, les que constitueixen una unió estable de parella i les que, sense ser-ho, tenen fills en comú, i, daltra banda, les persones que tenen un conflicte per raó daliments o dinstitucions tutelars.A Catalunya, set de cada deu parelles que demanen la mediadió familiar arriben a un acord satisfactori per a les dues parts i, daquesta manera, eviten un conflicte judicial que pot agreujar més les diferències familiars.A Catalunya hi ha un total de 1.406 mediadors familiars homologats pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya, entre especialistes en mediació procedents dels camps de la psicologia, leducació, el treball social, la pedagogia i el dret de tot Catalunya.Per demarcacions, a Barcelona hi ha 831 mediadors familiars; a Tarragona, 77; a Lleida, 106; a Girona, 175, i a les Terres de lEbre, 64. Daquests mediadors, cinc estan adscrits al partit judicial de Sant Boi de Llobregat.La distribució de despatxos de mediadors familiars és la següent: a Barcelona, 1.022; a Tarragona, 90; a Lleida, 124; a Girona, 220, i a les Terres de lEbre, 136 (sha de tenir en compte que els mediadors familiars poden tenir més dun despatx en diferents partits judicials i també en diferents demarcacions).