Dins del projecte de millora de l’atenció urgent, l’Institut Català de la Salut compta, des d’aquest mes de maig, amb una nova flota de vehicles per a la xarxa d’atenció primària. Es tracta de 111 cotxes que ja estan a disposició dels metges de família i les infermeres que s’hagin de desplaçar fins a casa del pacients per atendre una urgència en horari d’atenció continuada.

Concretament, l’ICS ha adquirit 79 vehicles per a les zones urbanes (Peugeot 107) i 32 vehicles tot terreny per a les zones rurals (Fiat Panda 4x4). Tots els vehicles estan equipats amb Bluetooth, aire condicionat i direcció assistida. Tots disposen de maletí mèdic amb material bàsic de diagnòstic, reanimació i primers auxilis. Alguns cotxes, segons les característiques del territori, es podran dotar també de GPS i desfibril•lador portàtil.

Per àmbits territorials, els cotxes s’han distribuït de la forma següent:

Àmbit Territorial    URBÀ    TT    TOTAL

Alt Pirineu – Aran    0    6    6

Barcelona Ciutat     4    0    4

Àrea Metropolitana Nord    23    0    23

Catalunya Central    8    10    18

Àrea Metropolitana Sud    13    5    18

Girona    8    3    11

Lleida    9    0    9

Camp de Tarragona    6    4    10

Terres de l’Ebre    8    4    12

TOTAL    79    32    111

Aquesta dotació de vehicles per a l’atenció continuada és fruït dels requeriments establerts en el Pla de Millora de l’Atenció Continuada que va elaborar la Divisió d’Atenció Primària de l’ICS durant l’any 2005. El compromís es materialitza en el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball de personal estatutari de l'ICS, signat l’any 2006.

La nova dotació de vehicles, que ha suposat una inversió d’1,4 milions d’€, permetrà que els professionals dels punts d’atenció continuada i dels centres d’urgències d’atenció primària puguin oferir als ciutadans una assistència domiciliària més ràpida, més resolutiva i més eficient. Cal recordar que, fins ara, aquests professionals havien de desplaçar-se amb el seu propi vehicle per atendre les urgències domiciliàries.

L’any 2006, els professionals de la xarxa d’atenció primària de l’ICS van realitzar més de 38 milions de visites repartides entre medicina general, pediatria i infermeria. Un 98,6% d’aquestes visites (37.500.000) es va dur a terme als centres de salut i un 1,4% (510.000) van ser visites a domicili.

La millora de la capacitat de resolució de l’atenció domiciliària forma part d’un projecte molt més ampli impulsat per l’ICS que té com a principals objectius:

-    La millora global de la qualitat de l’atenció continuada i urgent que s’ofereix a la població des de l’atenció primària, en termes d’una major accessibilitat i d’una major capacitat de resolució dels problemes de salut des de l’entorn més proper al ciutadà.

-    La millora de les condicions de treball dels professionals implicats en la prestació del servei.