El Departament de Salut, després de realitzar l’estudi molecular de les soques de legionel•losis recollides en els malalts i les torres de refrigeració, ha identificat l’antigen causant del brot de legionel•losi a Vic.

Els resultats demostren que les soques clíniques i ambientals de legionel•losi serogrup 1 procedents de la torre de refrigeració de l’empresa Precuinats càrnics Osona, amb seu a Gurb, coincideixen amb les soques aïllades dels malalts amb legionel•losi.

El Departament de Salut ha obert expedient informatiu a l’empresa implicada per tal de determinar si s’han comés faltes administratives.

Antecedents

Les persones afectades, a data d’avui, pel brot de legionel•losi a Vic són 50. Del total de casos, 2 han mort, 43 ja han estat donades d’alta, 3 no van requerir ingrés hospitalari i la resta d’afectats, 2 en total, encara continuen ingressats a l’hospital General de Vic.

Entre els dies 27 d’octubre i 8 de novembre es van investigar 9 empreses, que disposaven d’un total de 30 circuits de refrigeració amb torres o condensadors evaporatius, ubicades fins a 3.000 metres dels llocs d’exposició dels casos. Totes les instal•lacions estaven censades.

En aquestes empreses es van prendre un total de 28 mostres dels circuits, es van recollir dades sobre el manteniment higiènic sanitari i es va procedir a desinfectar-les totes.

El Departament de Salut va detectar la presència de Legionella pneumophila Serogrup 1 en cinc de les mostres corresponents a 5 circuits de refrigeració de 2 de les empreses inspeccionades. Les mostres positives han estat contrastades amb les dels pacients per tal de determinar el focus responsable del brot.

Paral•lelament es van investigar 43 empreses més per tal de determinar la possible presència de torres de refrigeració no notificades, en cap d’aquestes empreses es van detectar instal•lacions no notificades.