El Departament de Salut organitza el IV Congrés de la Societat Internacional d'Avaluació de Tecnologia Mèdica sota el lema Health Technology Assessment for Evidence-Based Public Health (Avaluació de tecnologia mèdica per a una salut pública basada en l'evidència) que tindrà lloc al Palau de Congressos de Catalunya (Av. Diagonal, 661-671), del 18 al 20 de juny de 2007.

Aquest esdeveniment comptarà amb destacats científics internacionals del món de la salut com el Dr. Manuel Perucho, especialista en genètica del càncer; el Dr. Helmut Schröder, investigador en el camp del control de l’obesitat; el Dr. Clifford Goodman, que parlarà sobre el paper que pot jugar l’avaluació de tecnologia mèdica en cas d’una epidèmia de grip aviar; el Dr. Joseph L. Mathew, que parlarà de la tecnologia mèdica als països en vies de desenvolupament, o el Dr. Andrew Dillon, que analitzarà les relacions entre avaluació, indústria i sistema sanitari, entre d’altres moltes personalitats del món científic.

Hi assistiran més de 1.000 professionals d’arreu del món, pertanyents als àmbits clínics, governamentals, d’entitats d’assegurança, d’universitats, d’indústries farmacèutiques, d’equipaments i de biotecnologia.

Tecnologia mèdica (TM) són els fàrmacs, productes sanitaris, equipaments mèdics, procediments mèdics i quirúrgics, i també els sistemes organitzatius de suport a l’atenció mèdica utilitzats en la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de processos clínics.

L’avaluació de la tecnologia mèdica (ATM) consisteix a peritar la seguretat, l’eficàcia, l’efectivitat i el cost-efectivitat de la tecnologia mèdica, i preveure l’impacte de la seva introducció dins de sistemes sanitaris específics. En aquest sentit, la valoració inclou aspectes de tipus organitzatiu, ètic, cultural i econòmic. L’ATM té com a objectiu principal millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de la població.

L’ATM es va introduir a l’Estat espanyol a començaments de la dècada dels anys 90. Catalunya en va ser la pionera i, des de llavors, s’han creat un total de set agències/institucions d’ATM a tot l’Estat: Instituto Carlos III i a les comunitats autònomes de Madrid, País Basc, Galícia, Andalusia i Canàries.

Les agències estatals formen part d’una xarxa més àmplia internacional que inclou unes altres 43 de 21 països, sota el nom de Xarxa Internacional d’Agències d’Avaluació de Tecnologia Mèdica (International Network of Agencies for Health technology assessment, INAHTA).

Estructura del Congrés

El Congrés consta d’un programa de preconferència (tallers i satèl•lits) i d’un programa científic amb sessions plenàries, paral•leles, orals i pòsters, i finalment el curs de postconferència. 

Hi haurà tres sessions plenàries que tractaran els temes següents:

- Inversió en avaluació i salut pública: la lluita pels recursos (dilluns, 18 de juny, a les 9.30 hores).

- Països en desenvolupament: com fer l’avaluació de tecnologia mèdica rellevant (dimarts, 19 de juny, a les 9 hores).

- Pandèmia de grip: gestionant l’inevitable (dimecres, 20 de juny, a les      12. 45 hores).

Pel que fa a les sessions paral•leles, se’n faran dotze i estaran repartides durant els tres dies, amb quatre grans àrees temàtiques:

- Avaluació d’intervencions

- Mètodes

- Pacients i ciutadans

- Avaluació de tecnologia mèdica, indústria i sistemes de salut.

El programa del Congrés es troba penjat a la web: www.htai.org

Nota: Els mitjans de comunicació que estiguin interessats en l’acreditació per assistir a alguna de les conferències poden demanar-la enviant un correu, amb el nom del mitjà, el nom i el DNI del periodista o fotògraf que hi assistirà a: premsa.salut@gencat.net o bé trucant al Gabinet de Premsa de Salut Tel.  932 272 910.