El Departament de Salut ha tingut coneixement del diagnòstic de dos nous casos de legionel•la a Vic, xifra que situa en deu el nombre d’afectats pel brot de legionel•la.

El primer dels casos és retrospectiu, es tracta d’un home de 40 anys, que va iniciar símptomes el dia 14 d’octubre i que no va necessitar ingrés hospitalari.

El segon dels casos és un home de 67 anys, que va iniciar símptomes el dia 25 d’octubre i que ha ingressat avui a l’hospital General de Vic.

La resta dels afectats, 8 en total, un va morir el dia 20 d’octubre, un es troba a l’UCI i el sis restants continuen ingressats a l’hospital General de Vic i a l’hospital de la Santa Creu de Vic i evolucionen favorablement.

El Departament de Salut, en col•laboració  amb l’Ajuntament de Vic, estan duent a terme la investigació epidemiològica i ambiental per tal d’esbrinar l’origen del brot. Fins el moment, s’han inspeccionat set torres de refrigeració, s’han pres mostres i s’ha ampliat el radi d’inspecció de torres fins a 2 kilòmetres. També s’ha fet una desinfecció de xoc a les torres de refrigeració situades dins el radi d’acció per tal de garantir el control del brot.

Atès que el període d’incubació és de 10 dies, fins el moment no es pot descartar que pugui aparèixer algun altre cas contagiat anteriorment a la desinfecció de xoc.

Cal insistir en el fet que no és necessari que la població prengui cap tipus de mesura preventiva i que es pot visitar la ciutat de Vic amb normalitat.