Els professionals dels hospitals catalans han atès 67.819 urgències en la darrera setmana

query_builder   17 gener 2007 19:00

event_note Nota de premsa

Els professionals dels hospitals catalans han atès 67.819 urgències en la darrera setmana

Les visites a domicili s'han incrementat més d'un 30% la darrera setmana i un 72,51% respecte la setmana de referència

Les dades d'aquesta setmana de referència s'extreuen de la mitjana d'activitat normal de 3 setmanes de novembre cada any per poder elaborar les tendències

-    Els professionals dels hospitals catalans de la xarxa pública han atès, la setmana del 9 al 15 de gener, 67.819 urgències, amb un increment del 8,75% respecte la setmana anterior, i un 5,84% en relació a la setmana de referència.

-    D’aquests pacients 6.450 han estat ingressats.

-    Les urgències ateses pels professionals dels Centres de Salut i dels Centres d’Atenció Continuada inclosos a l’estudi han estat 31.418 en el mateix període, amb un increment del 28,27% respecte la setmana anterior.

-    Els augments més importants s’han donat a l’atenció domiciliària, tant pel que fa al 061 com a les visites a domicili realitzades pels equips dels Centres de Salut. 

-    Les visites a domicilies ateses per professionals del 061 s’han incrementat un 18% respecte la setmana anterior i un 86,23% en relació a la setmana de referència.

-    Les visites a domicili per part dels professionals dels Centres de Salut s’han incrementat un 30,48% respecte la setmana anterior i un 72,51% en relació a la setmana de referència.

*Font: Sistema d’Informació del PIUC sobre els dispositius sentinella.

PIDIRAC

El Pla d’Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) d’ahir, dia 16 de gener, conclou que durant la darrera setmana s’ha continuat detectant activitat gripal a Catalunya, però sense que s’observin canvis remarcables respecte la setmana anterior.

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/spfi.pdf

PIUC

El Departament de Salut planifica cada any mesures de coordinació i reforç pel període d’hivern. Es concreten, principalment, en augmentar la capacitat dels centres per atendre els ingressos de malalts aguts, subaguts i els que requereixen un centre d’internament sociosanitari, i en reforçar les accions de coordinació i atenció als malalts fràgils per part dels equips d’Atenció Primària de Salut, mitjançant l’atenció a domicili.

Cal recordar que molts problemes de salut, encara que es presentin d’imprevist o siguin petites urgències, poden ser atesos pels equips d’atenció primària en els Centres de Salut, els Consultoris Locals o els Centres d’Atenció Continuada. També el servei de Sanitat Respon, al telèfon 902 111 444, es dóna orientació i resposta a aquelles situacions en que calgui un consell.

El Departament de Salut dedica enguany 32.720.195 euros al Pla integral d’urgències de Catalunya. Les mesures més destacades són les següents:

•    Canvis organitzatius als Equips d’Atenció Primària (EAP)

o    Organització d’agendes de treball: intercalar visites espontànies durant l’horari de consulta: 321 EAP

o    Facilitar l’accés telefònic del usuaris als seus professionals sanitaris de referència durant  l’horari habitual del centre: 319 EAP

o    Triatge telefònic de les demandes d’atenció a domicili: 247 EAP

o    S’amplia l’horari d’accés telefònic: 78 EAP

o    Agenda oberta d’infermeria:  308  EAP

•    Oferta d’hospitalització:

o    Pla d’altes d’aguts: 14.172 places

o    Pla d’altes de subagut :  1.233 places

o    Pla d’altes per a malalts sociosanitaris:    1.689  places

•    Canvis organitzatius als Serveis d’Urgències hospitalàries :

o    Triatge:  48 hospitals

o    Àrees de diagnòstic ràpid: 33 hospitals

o    Consultes per a l’avaluació de pacients estables amb malalties específiques (MPOC, ICC, .): 24 hospitals

o    Àrees d’observació: 22 hospitals

o    Treballador social al servei d’urgències: 24 hospitals

 

•    Reforç de personal:                 

o    Metges: 299

o    Infermeria  i administratius: 472

          

•    Reforç d’atenció domiciliària:

o    Programa de suport-post-alta: 10 hospitals (1.200 pacients)

o    Programa ATDOM : 41.189 pacients >74 anys

322 EAP (193 amb protocol de seguiment     telefònic)                              

                 Col•laboració amb Sanitat Respon               

o    Extensió horària tardes i caps de setmana dels equips

            PADES: 5.600 pacients

•    Atenció a malalts fràgils:

o    Programa de gestió de casos per millorar l’assistència al malalt complex

o    Centre de seguiment de malalties cròniques.  Participen 22 centres i dona  cobertura a 5.000 persones

o    Reforç del programa ATDOM

o    Hospitalització a domicili

•    Accions de coordinació:

o    Programa Prealt (273 EAP i 45 hospitals)

o    Protocols conjunts AE, AP i SEM (67 EAP i 41 hospitals)

o    Centres que contacten amb les residències per vacunació (278 EAP)

o    Les accions d’atenció al malalt fràgil impliquen la coordinació de diferents professionals i nivells d’atenció

•    Vacunació

o    1.445.964 vacunes contra la grip

o    107.573 vacunes Pneumococ

•    Potenciar els consells de salut i promoure l’autocura a través de:

o    Oficines de farmàcia: 2.981

o    EAP: 352

o    “Sanitat Respon”: Tel: 902 111 444

o    Guies “Per a la salut”: 2.475.000

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined