Del 13 al 16 de juny s'ha celebrat el 8è Congrés Europeu de Reumatologia amb un rècord d'assistència de 12.000 professionals i amb la presència d'associacions de pacients que tenen aquests tipus de malalties.

El Departament de Salut està treballant en la creació del Pla Director de Malalties de l’Aparell  Musculoesquelètic (2007-2010), que definirà el model d’atenció i organització de serveis que, partint de la realitat sanitària i social de Catalunya, permetrà avançar en l’eficàcia i la qualitat de l’atenció al pacient amb aquest tipus de patologies. El Pla fixarà els objectius d’atenció a la població així com les accions que faran possible que aquest objectius s’assoleixin.

En la definició i elaboració d’aquest Pla participaran les Societats Científiques implicades directa o indirectament en el diagnòstic i tractament de malalties musculoesquelètiques, com també els pacients i els ciutadans en general.

L’elaboració de plans directors és una línia prioritària del Departament de Salut en la seva planificació de serveis. Els plans directors s’adapten a la realitat del nostre país i al context econòmic i sanitari, defineixen les activitats i l’ordenació de serveis necessària per assolir les polítiques plantejades amb una visió integrada de la situació i aborden des de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia fins a la rehabilitació, amb les actuacions de diagnòstic i tractament.

Dades sobre la càrrega epidemiològica i sanitària

Les malalties musculoesquelètiques (osteoartritis, artritis reumatoide, osteoporosis, lumbàlgia, lesions musculoesquelètiques com per exemple fractures) constitueixen una de les majors causes de morbiditat en els països desenvolupats i tenen un impacte important en la qualitat de vida de la població i també en els costos pel sistema sanitari i social.

Els problemes musculoesquelètics són una de les principals causes de baixes laborals. Pel que fa a la lumbàlgia, problema de salut més freqüents dins dels trastorns musculoesquelètics, en els països desenvolupats s’ha estimat que aquesta suposa un cost global al voltant de 1,7% del PIB del país.

Es calcula que a Europa el 25% dels adults es troben afectats per problemes muscoloesquelètics crònics que limiten les seves activitats diàries. Generalment la prevalença és superior en les dones.

A Catalunya, els tres primers principals trastorns crònics que declara patir la població adulta (segons l’Enquesta de Salut de Catalunya 2006) són: mal d’esquena (lumbar o dorsal), mal d’esquena crònic (cervical) i artrosi/artritis/reumatisme. En tos els casos, les dones manifesten patir aquests trastorns en major freqüència.

 

Pel que fa a la utilització de serveis a Europa s’estima que a Europa del 15-20% de les consultes d’atenció primària estan relacionades amb problemes musculoesquelètics (no es disposa de dades a Catalunya). Pel que fa als contactes hospitalaris, a Catalunya, les malalties de l’aparell locomotor van suposar un 6,6% de les altes hospitalàries (CMBD-2005), representant un increment del 0,3% respecte a l’any anterior. 

15 de juny de 2007