L'any 2006 es van detectar 1.571 casos de tuberculosi, això suposa, per a Catalunya, una taxa d'incidència de 22 casos per 100.000 habitants, i una disminució del 5'6% en la taxa de notificació dels casos respecte l'any 2005, malgrat les dades encara són provisionals.

Dels 1.571 casos notificats l’any 2006, el 62% es tracta d’homes i el 38% de dones i més de la meitat dels casos (56%) es troba en persones de 15 a 44 anys d’edat. Els casos pediàtrics representen el 7% del total, el 20% se situa en persones de 45 a 64 anys i el 18% en persones de més de 65 anys.

El 72% del total dels casos han estat notificats entre residents a la regió sanitària de Barcelona i d’aquest 72%, el 31% ha estat detectat a Barcelona ciutat.

Una tercera part dels casos, s’ha detectat en immigrants. Aquesta proporció 33%és similar a  l’any anterior i per primer cop deixa d’augmentar tal i com  venia observant en els últims 7 anys. La forma més freqüent de presentació de la tuberculosi ha estat la pulmonar.

A Catalunya, la prevenció i el control de la tuberculosi comporta organitzar els esforços per tal de diagnosticar a temps i proporcionar un tractament estàndard i una assistència sanitària de bona qualitat a les persones amb tuberculosi, detectar la infecció tuberculosa en els seus contactes i al mateix temps mantenir baixos nivells de resistència al fàrmacs antituberculosos.

La presència de població immigrant fa que tan el sistema sanitari com el de vigilància epidemiològica i control s’hagin d’anar adequant  a aquesta nova situació, reforçant, avaluant i adaptant els recursos destinats a fe front a aquesta malaltia al territori.

Per analitzar algunes d’aquestes qüestions, avui se celebra a l’Hospital del Mar de Barcelona la II Jornada de Treball: La tuberculosi a la xarxa sanitària de la Regió Sanitària de Barcelona, que aplega a la major part dels professionals del sector, i que farà especial incidència en els aspectes de coordinació i organització.

En el decurs de la jornada es presentarà un DVD titulat “Estudi de contactes” del malalt de tuberculosi”, que vol ser una eina més adreçada als professionals de la salut perquè tinguin especial cura d’estudiar els contactes dels malalts, contribuint d’aquesta manera a redreçar l’evolució de la malaltia.