Augmenta la participació dels ciutadans en les decisions que afecten la seva salut

Dades més destacades de l'Estudi de les visions dels ciutadans, professionals i gestors sobre l'atenció sanitària

query_builder   8 agost 2006 12:53

event_note Nota de premsa

Augmenta la participació dels ciutadans en les decisions que afecten la seva salut

Dades més destacades de l'Estudi de les visions dels ciutadans, professionals i gestors sobre l'atenció sanitària

En el marc de l’elaboració del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, el Departament de Salut i les universitats Autònoma de Barcelona i de Girona van establir un conveni per desenvolupar un estudi a fi de copsar com veien l’atenció sanitària els ciutadans, els professionals i els gestors.

En l’elaboració de l’Estudi de les visions dels ciutadans, professionals i gestors sobre l’atenció sanitària s’han utilitzat metodologies de recerca qualitatives (entrevistes en profunditat, grups focals i relats biogràfics) recollint els punts de vista de 254 participants entre ciutadans usuaris i cuidadors, professionals, gestors i informadors clau del sistema públic de salut de Catalunya.

Les dades més destacades recopilades en aquest estudi són les següents:

- Tant els ciutadans com els professionals i gestors de l’atenció sanitària coincideixen en afirmar que el sistema de salut català és de qualitat, malgrat la limitació de recursos i alguns aspectes millorables.

- Els ciutadans i els professionals donen molt valor als aspectes relacionals com a part de la pràctica assistencial.

- El problema de la sobremedicalització es veu de forma diferent pels ciutadans, pels professionals i pels gestors.

- Els itineraris que han de seguir els pacients sovint són vistos com a massa llargs i complexos.

- El temps és una variable crítica: el temps, com a condicionant de la pràctica assistencial, o el temps d’espera.

- Els ciutadans mostren una tendència creixent a prendre part activa en les decisions que afecten la seva salut.

- Els gestors ressalten mancances de recursos, tant econòmics com de professionals, i destaquen la importància de les competències dels professionals, d’acord amb uns usuaris més exigents i amb noves demandes.

- Les valoracions i preocupacions plantejades apunten la necessitat d’un canvi cultural i requereixen un pacte entre totes les parts (Administració, ciutadans, professionals i responsables de les organitzacions).

- L’estudi és una aportació al debat sobre com s’han d’orientar els serveis de cara al futur, en els processos de planificació, tenint en compte la visió de tots els implicats.

- Les línies estratègiques del nou Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública orientaran els serveis amb una perspectiva de futur i, alhora,  involucraran tant la ciutadania (en un paper de protagonista), els professionals (que aporten valor en l’atenció sanitària) i els gestors (com a facilitadors del funcionament adequat dels serveis).

- El nou Mapa també apunta la necessitat de treballar en xarxa, aprofitant les noves tecnologies de la informació i configurant objectius assistencials comuns, així com atorgar més autonomia als professionals.

- El Departament de Salut ja ha començat a donar resposta a algunes de les qüestions citades a l’estudi i ha iniciat noves fórmules de participació al voltant dels governs territorials de salut i els consells de salut, ha constituït els consells de la professió mèdica i d’infermeria, s’ha iniciat una línia de planificació dels recursos humans necessària per al sistema, s’han desenvolupat nous instruments de gestió com ara l’assignació de recursos econòmics sobre la base poblacional i la incorporació de noves tecnologies que permetran la millora de la gestió clínica i de la relació entre els centres i els professionals.

undefined
undefined
undefined
undefined