El Govern assumeix les competències en matèria de notaris i registradors de la propietat en compliment del nou Estatut

query_builder   30 octubre 2006 11:34

event_note Nota de premsa

El Govern assumeix les competències en matèria de notaris i registradors de la propietat en compliment del nou Estatut

31-10-2006

El Govern assumeix les competències en matèria de notaris i registradors de la propietat en compliment del nou Estatut

• El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va firmar ahir el decret d’atribució de les noves competències al Departament de Justícia

 L’Administració de la Generalitat assumirà a partir d’ara l’exercici de les atribucions en matèria de notaries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns moble, fruit del desplegament de les competències que estableix el nou Estatut d’Autonomia.

El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va firmar ahir el decret que  encarrega al Departament de Justícia assumir aquestes atribucions segons les quals, correspon a la Generalitat el nomenament dels notaris i dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, en base a les oposicions i els concursos pertinents que han d’acreditar el coneixement de la llengua i del dret catalans de la manera i amb l’abast que estableixen l’Estatut i les lleis. També correspon a la Generalitat participar en l’elaboració dels programes d’accés a aquests cossos, establir les demarcacions notarials i registrals, incloent-hi la determinació dels districtes hipotecaris i dels districtes de competència territorial dels notaris, així com nomenar els notaris arxivers de protocols de districte.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined