En només un any, 264 ajuntaments de Catalunya ja s’han compromès a crear el 75% de les 30.000 places previstes en el Mapa de Llars d’Infants

La Comissió de Govern de Política Social ha aprovat avui finançar amb 50.434.500 milions d’euros la convocatòria de concessió de subvencions per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil en llars d’infants de titularitat municipal corresponent a l’any 2006. A aquesta xifra cal sumar 26.550.000 milions d’euros que es destinaran a la signatura de convenis singulars amb els Ajuntaments de Badalona, Barcelona, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Reus, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Tarragona. Així, la inversió del Govern en creació de places escolars per a nens de 0 a 3 anys durant l’any 2006 suma un total de 76.698.500 milions d’euros.

La convocatòria de subvencions d’enguany s’emmarca en el Mapa de Llars d’Infants de Catalunya 2004-2008, que preveu la creació de 30.000 noves places de llars d’infants en aquest període en compliment de la llei de creació de llars d’infants de qualitat aprovada pel Parlament el juliol del 2004. La creació d’aquestes places suposarà doblar l’oferta pública de l’any passat per a infants de 0 a 3 anys, passant de les 29.381 places a gairebé 60.000.

L’objectiu del Govern és finançar la creació i el sosteniment d’aquestes 30.000 places en col·laboració amb els Ajuntaments, mitjançant la participació d’aquests en el seu cofinançament segons la seva programació de necessitats i capacitat financera. Amb la convocatòria de subvencions a les entitats municipals prevista per al 2006, el Departament d’Educació haurà complert el seu compromís d’invertir fins a 150 milions d’euros per crear les 30.000 places de llars d’infants.

Cal recordar que el Departament d’Educació assumirà fins a 5.000 euros de la inversió per cada plaça nova de titularitat pública que es creï. A més, ha incrementat en 700 euros, arribant fins als 1.800 euros, les subvencions per al manteniment i funcionament de les places noves i les ja existents.

Èxit de la convocatòria al 2005

Des que es va fer pública el maig de 2005 la convocatòria d’ajuts per al foment i la construcció de noves places de llars d’infants públiques de qualitat i fins la data d’avui, ja han estat 264 els ajuntaments de Catalunya que s’han compromès, mitjançant acords presos en plens municipals, a crear 22.416 places fins l’any 2008. Per tant, les places ja compromeses pels ajuntaments representen gairebé un 75 % del total. Aquest percentatge de compliment del Mapa de Llars d’Infants ha estat acollit amb satisfacció tant per les entitats municipalistes com pels ajuntaments directament implicats, i pel Govern de la Generalitat.

Grau de compliment del Mapa per comarques

 

Nombre de places previstes al Mapa

Places compromeses

Grau de compliment (%)

Alt Camp

375

191

50,93

Alt Empordà

540

374

69,25

Alt Penedès

405

517

127,65

Alta Ribagorça

30

0

0

Alt Urgell

165

41

24,84

Anoia

570

430

75,43

Bages

390

459

117,69

Baix Camp

1.155

660

57,14

Baix Empordà

615

501

81,46

Baix Ebre

390

393

100,76

Baix Llobregat

2.910

2.711

93,16

Baix Penedès

375

549

146,4

Barcelonès

5.985

3.855

64,41

Berguedà

105

60

57,14

Cerdanya

195

85

43,58

Conca de Barberà

135

60

57,14

Garraf

660

308

46,66

Les Garrigues

90

138

153,33

La Garrotxa

195

176

90,25

Gironès

750

498

66,4

Maresme

1.755

1.638

93,33

Montsià

450

399

88,66

Noguera

360

45

12,5

Osona

780

947

121,41

Pallars Jussà

75

15

20

Pallars Sobirà

30

25

83,33

Pla d’Urgell

240

89

37,08

Pla de l’Estany

435

180

41,37

Priorat

90

21

23,33

Ribera d’Ebre

165

71

43,03

Ripollès

165

119

72,12

Segarra

90

0

0

Segrià

705

722

102,41

Selva

525

692

131,80

Solsonès

150

30

20

Tarragonès

1.230

1.055

85,77

Terra Alta

120

105

87,5

Urgell

300

178

59,33

Val d’Aran

90

0

0

Vallès Occidental

3.840

2.443

63,61

Vallès Oriental

2.370

1.636

69,02

Total

Catalunya

30.000

22.416

74,72