El Govern crea un servei d'assistència social i personal adreçat als menors atesos a la Fiscalia

Els infants i joves reben un servei d'atenció, protecció i assistència interdisciplinària altament especialitzat

query_builder   11 octubre 2005 17:22

event_note Nota de premsa

El Govern crea un servei d'assistència social i personal adreçat als menors atesos a la Fiscalia

Els infants i joves reben un servei d'atenció, protecció i assistència interdisciplinària altament especialitzat

El Govern ha aprovat avui la creació del Servei d’Atenció als Menors que es troben a les dependències de la Fiscalia de Menors. L’organització, l’administració i la gestió d’aquest servei anirà a càrrec del Departament de Benestar i Família, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Secretaria de Famílies i d’Infància.

Els Departaments d’Interior, Justícia i Benestar i Família el financien conjuntament, i a parts iguals. Aquest organisme públic recull l’experiència que ha prestat cada departament, en el seu àmbit, des de juliol de 2003, i ara pretén optimitzar i unificar esforços millorant la qualitat del servei.

La prestació d’un servei de qualitat als menors requereix el tractament, des d’un punt de vista interdisciplinari, de cada situació mitjançant el suport de personal qualificat que realitzi una intervenció caracteritzada per un alt nivell especialitzat d’atenció, protecció i assistència social i personal.

La resposta a aquestes necessitats requereix la creació un servei públic, gestionat de manera directa o indirecta per la Generalitat de Catalunya. Per tal de donar cobertura a aquestes situacions, el Govern ha creat el Servei d’Atenció als Menors que es troben a les dependències de la Fiscalia de Menors que prestarà les funcions detallades a continuació:

 - Informar els menors i a les famílies que ho sol•licitin de les diligències que es porten a terme durant la custòdia i/o detenció.

 - Representar els menors quan correspongui legalment.

 - Atendre i dinamitzar el grup de menors a les sales, tenint en compte la diferenciació en sales separades dels menors i dels majors d’edat, i dels nois i de les noies.

- Vetllar pel compliment de la normativa i bona utilització de les sales.

- Comunicar al fiscal de guàrdia les peticions que facin els menors sobre aspectes significatius de la seva la custòdia i/o detenció.

- Registrar el nom i el nombre de menors assistits en les sales.

- Anotar a la fitxa el número d’identificació personal dels menors indocumentats que prèviament els hi hagi adjudicat els Mossos d’Esquadra.

 - Informar al tècnic del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de la Direcció General de Justícia Juvenil, de guàrdia a la Fiscalia de Menors, de la situació del menor.

- Comunicar als agents que realitzen la custòdia totes aquelles incidències que cal que coneguin.

Aquest servei, que es prestarà les 24 hores del dia, durant tots els dies de l’any, anirà adreçat a menors detinguts, ja siguin aquells custodiats que es troben complint mesures d’internament de règim tancat, en centres de la Direcció General de Justícia Juvenil, i que són traslladats per la policia a l’edifici de Fiscalia per a la pràctica de diligències judicials o fiscals; aquells menors pendents de requeriments de presentació o detenció que són detinguts, presentats i custodiats per la policia fins que són requerits per l’òrgan reclamant i, finalment, els menors de protecció (normalment estrangers no acompanyats) a l’espera de que els pares se’n facin càrrec o de que els traslladin a les dependències de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

El Servei d’Atenció als Menors que es troben a la Fiscalia de Menors es prestarà inicialment a les dependències de la Fiscalia de Barcelona, sens perjudici de fer-lo extensiu a altres zones de Catalunya amb la finalitat de donar cobertura a tot el territori.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined