El Consell Executiu ha acordat avui donar llum verda al Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Serveis a la Joventut. El nou organisme serà l’encarregat de dissenyar, executar i avaluar programes de joventut, particularment en els àmbits de l’habitatge, la salut, el treball, la formació, la cultura, el carnet jove, el foment de la participació juvenil i el diàleg intercultural.

L’Agència assumirà la gestió dels serveis desplegats i que es despleguin en matèria de joventut per l’Administració de la Generalitat de Catalunya actualment integrats en la societat TUJUCA, SA, que quedarà dissolta amb l’entrada en vigor de la llei.

Així, el nou ens controlarà els punts i les oficines de la Xarxa Catalana d’Informació Juvenil, els serveis de turisme juvenil, l’intercanvi de joves, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, i la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya. L’Agència també assessorarà els ens locals en polítiques de joventut.