El Govern aprova el Projecte de llei d'informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

query_builder   11 octubre 2005 17:20

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei d'informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei d’informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) amb l’objectiu d’enfortir l’Institut i d’actualitzar i optimitzar els recursos dels diversos serveis que s’ocupen de la cartografia al país.

La nova norma permetrà regular de manera més eficaç les actuacions, evitant la duplicitat en l’obtenció de la informació, i assegurant que tots els gestors del territori puguin accedir a unes mateixes i úniques dades de base. Així mateix, s’actualitzen les funcions de l’ICC adequant-les als nous temps. La mesura permetrà un accés més ràpid i actualitzat de la informació cartogràfica a les institucions i els ciutadans.

Cal tenir en compte que l’àmbit de treball de la cartografia ha sofert durant aquests darrers anys canvis molt profunds tant des del punt de vista tècnic com de les seves aplicacions. Per exemple, l’ús del GPS i els nous sistemes de localització i navegació; la presència de nous i sofisticats sensors que han millorat en qualitat i quantitat l’obtenció de dades i la revolució que han suposat i suposen Internet i la digitalització massiva de dades, entre altres avenços, han obert nous espais a la cartografia. Això ha posat de manifest la necessitat d’actualitzar l’àmbit de la gestió de la informació cartogràfica a Catalunya.

L’ICC, referent d’altres entitats públiques i privades

En els darrers anys, s’ha pogut constatar que molts dels productes generats per l’ICC, així com les seves normes tècniques i estàndards, s’han convertit en referents utilitzats per altres organismes públics i privats relacionats amb el sector de les activitats geogràfiques, geodèsiques i cartogràfiques en el seu sentit més ampli.

Per aquest motiu, s’ha vist la necessitat d’una regulació concreta d’aquests productes per dotar-los d’un estatut d’oficialitat, establint, alhora, un marc jurídic i tècnic adient per al desenvolupament de l’activitat cartogràfica i geodèsica de Catalunya. Això és el que fa el Projecte de llei aprovat avui.

A més de les funcions que ja exercia l’ICC (essencialment, elaboració i difusió de treballs cartogràfics de base i creació de la infrastructura de dades nacional), es procedeix amb la nova llei a la consolidació dels següents centres de coneixement

Sistema geodèsic integrat de Catalunya (SPIGIC): La Geodèsia estudia la forma i dimensions de la superfície terrestre. Així, el SPIGIC és un conjunt d’estacions geodèsiques permanents, xarxes, procediments, dades, comunicacions, programari, maquinari i suport tècnic que permeten la determinació de coordenades a Catalunya.

La Cartoteca de Catalunya: El seu objectiu és l’aplec, la conservació i la difusió de la informació cartogràfica i geogràfica de tot el món, amb un especial èmfasi per la referida al territori de Catalunya, en qualsevol format, contingut i suport.

La Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC):És una estructura i organització dels conjunts de dades georeferenciades distribuïdes en diferents sistemes d’informació geogràfica connectats entre ells i accessibles a través de la xarxa Internet. L’IDEC recull les dades generades per les diferents administracions públiques de Catalunya. És el referent espanyol i europeu al respecte. Així mateix, el desenvolupament d’aquesta llei, també inclou la creació de nous ens i projectes:

Es crea la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, que serà l’ens on es realitzarà la col•laboració i coordinació entre les administracions locals i l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de la informació cartogràfica.

  Es crea el Pla Cartogràfic de Catalunya, que té per objecte determinar els objectius i la coordinació de les diferents activitats cartogràfiques i la difusió i projecció d’aquestes activitats

Es constitueix el Registre Cartogràfic, on s’inscriurà tota la cartografia que gaudeixi de caràcter oficial.

undefined
undefined
undefined
undefined