El Govern aprova el Decret de creació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

L'organisme genera, per primera vegada, un espai de planificació conjunta dels serveis socials a Barcelona entre el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament

query_builder   25 abril 2006 18:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de creació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

L'organisme genera, per primera vegada, un espai de planificació conjunta dels serveis socials a Barcelona entre el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament

El Consell Executiu ha aprovat avui el Decret de creació del Consorci de Serveis Socials de Catalunya, que desenvoluparà, en l’àmbit territorial del municipi de Barcelona, els serveis, establiments, programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social, per tal de garantir un bon accés als serveis en una clara voluntat política de donar una atenció de proximitat a la ciutadania.

D’entre les seves funcions, cal destacar la capacitat de proposar la planificació general de serveis socials a Barcelona, que ha d’aprovar el Consell Executiu de la Generalitat, així com la programació i la gestió dels serveis d’atenció especialitzada de tercer nivell, és a dir, serveis adreçats als col·lectius de dones i d’infància en risc, persones amb discapacitat i drogodependents.

La posada en marxa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona ha estat una de les prioritats compartides en matèria social, des de l’inici de l’actual legislatura, tant pel Departament de Benestar i Família com per l’Ajuntament de Barcelona. L’aprovació de la Carta Municipal, l’any 1998, ja recollia la seva creació. Al llarg d’aquests dos últims anys, l’establiment d’un nou marc de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament de Barcelona ha fet possible un acord definitiu sobre els Estatuts del Consorci -aprovats el passat mes de setembre- i sobre el seu procés de constitució i inici de la seva activitat.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona s’estructura a partir del Consell de Govern i la Gerència, com a òrgan de gestió. La consellera de Benestar i Família presidirà el Consell de Govern, que estarà format per un vicepresident o vicepresidenta, designat/da per l’alcalde de Barcelona, més cinc membres en representació de la Generalitat i tres membres en representació de l’Ajuntament.

Amb el Decret aprovat avui pel Govern es dóna compliment a la Carta Municipal de Barcelona, que preveu el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, definint-lo com un ens associatiu públic entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió conjunta dels serveis socials a la capital catalana, i a la llei d’assistència i serveis socials, que estableix que el règim de serveis socials del municipi de Barcelona s’ha d’adequar a la llei especial de la ciutat que preveu la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament són conscients que a Barcelona cal seguir esmerçant esforços per tal de superar les mancances de serveis socials i acostar-se als països socialment més avançats d’Europa. En aquesta perspectiva, des del Departament i l’Ajuntament s’ha treballat a fons per la signatura del Conveni d’Equipaments i per a la posada en marxa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona en una decidida aposta per la reordenació dels sistema i per una atenció social de qualitat i de proximitat.

El Consorci de Serveis Socials que ara es posa en marxa representa doncs un segon pas endavant en l’objectiu compartit entre ambdues institucions de millorar i expandir l’oferta de serveis socials a Barcelona, de forma ordenada i ben estructurada, per tal de satisfer de forma progressiva les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

undefined
undefined
undefined
undefined