El Govern aprova l'Avantprojecte de modificació de la Llei de caixes de Catalunya

El nou text introdueix retocs a l'actual normativa per preservar i modernitzar el model català de caixes d'estalvi

query_builder   9 maig 2006 18:30

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'Avantprojecte de modificació de la Llei de caixes de Catalunya

El nou text introdueix retocs a l'actual normativa per preservar i modernitzar el model català de caixes d'estalvi

El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei de Caixes d’Estalvis de Catalunya. Es tracta d’una reforma que introdueix petits retocs a la normativa actual per preservar i modernitzar el model català de caixes. A més, també es pretén reforçar els òrgans de govern d’aquestes entitats i incrementar la representativitat de la societat catalana en el si de les caixes.

Amb aquest Avantprojecte de llei, el Govern proposa lleus modificacions a la legislació vigent, aprovada fa 21 anys, per tal d’adequar-la a la realitat actual del sector. En cap cas constitueix una reforma a fons de la normativa en vigor. Les modificacions previstes afecten nou àmbits determinats:

Responsabilitat social de l’empresa

Es proposa afegir a l’objecte social de les caixes d’estalvis l’afirmació que aquest s’ha de dur a terme d’acord amb els principis de responsabilitat social i bon govern. Aquest dos principis no s’han de limitar exclusivament a l’obra social.

Fundacions gestores de l’obra social

L’obra social de les caixes no pot desnaturalitzar-se pel fet que es canalitzi a través de fundacions. Es pretén regular de forma més explícita el caràcter instrumental de les fundacions.

Obra social i excedent

Les dotacions de les caixes a l’obra social han de ser equilibrades i significatives respecte als seus resultats. El Govern podrà realitzar una tasca orientadora en matèria d’obra social assenyalant mancances i prioritats però respectant la llibertat de cada entitat per escollir les inversions concretes.

Presidència de l’entitat

El nou text defineix, a diferència de la legislació actual, les funcions i les responsabilitats que corresponen al president com a màxim representant de l’entitat. Les caixes podran decidir, a partir d’ara, que la tasca del president sigui retribuïda en funció de la seva dedicació. Tot i aquests canvis, el text manté el director general com la màxima figura executiva de les caixes, un tret característic i definitori del model català de caixes.

Més representativitat de la societat catalana

Es pretén incrementar el nivell de representativitat social i econòmica de les entitats amb dret a designació de consellers. La Llei estableix que les entitats culturals, científiques, benèfiques, cíviques, econòmiques i professionals tinguin una representació social i econòmica rellevant i actuïn en àmbits relacionats amb la dimensió social de les caixes. D’aquesta manera, es reforça la vinculació entre les entitats i l’entramat associatiu real del seu territori.

Dietes

Es proposa que la decisió sobre les dietes a percebre per part dels consellers i vocals estigui en mans dels òrgans de govern de les entitats. Les caixes podran fixar l’import d’acord amb el que estableixi el Protectorat.

Allargament dels mandats

El text proposa allargar el mandat dels consellers i vocals de quatre a sis anys per reforçar l’estabilitat dels equips de govern. Es continua respectant el límit de 12 anys fixat per la legislació estatal (LORCA). D’acord amb això, la renovació parcial de l’assemblea s’haurà de celebrar cada tres anys enlloc de cada dos. El nou text defineix un règim transitori perquè els membres dels òrgans de govern puguin adaptar-se a aquesta norma: l’assemblea de l’entitat podrà prorrogar dos anys el període de mandat dels consellers i vocals actuals podent superar, excepcionalment, el límit de 12.

Registre d’alts càrrecs

Es proposa que tots els consellers de les caixes d’estalvis s’hagin d’inscriure al registre d’alts càrrecs. Fins ara, només tenien l’obligació d’inscriure’s-hi els vocals del consell i els consellers que formaven part de la comissió de control. Aquesta modificació permetrà detectar millor qualsevol error o incompliment del règim d’incompatibilitats.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined